Igen omsætningsrekord hos Hirtshals Havn


Med aflæggelsen af regnskabet for regnskabsåret 2018, kunne Hirtshals Havn konstatere, at havnen har nået endnu en milepæl i den fortsatte udviklingsvækst. Hirtshals Havn realiserede i 2018 en samlet omsætning på 80,2 mio. kr., og rundede dermed et markant mærke. Havnen har nu præsteret konstant omsætningsvækst siden 2010. For Hirtshals Havn kan den samlede drift af havnen karakteriseres som fornuftig, da havnen kommer ud af 2018 med et regnskabsresultat på 14,9 mio. kr. og en egenkapital på 378,2 mio. kr.Bestyrelsesformand, Anker Laden-Andersen, udtaler i forbindelse med regnskabet:
- Det er naturligvis tilfredsstillende, at vi runder en omsætning på 80 mio. kr., og det er samtidig vigtigt at sige, at det ikke skal stoppe her. Der bliver konstant arbejde med at udvikle de fremtidige vækstpotentialer og forbedre driften, og vi har igangsat processer, der skal skærpe vores profiler i forhold til den strategiske markedsfokusering, lige såvel som vi både organisatorisk og driftsmæssigt optimerer på stadig flere felter.

- For os har 2018 været kendetegnet ved, at der på havnen er stærke aktører på transportforretningen, der fremviser en fortsat udvikling af aktiviteterne, men samtidig må vi dog erkende, at vi er udfordret på fiskerisegmentet. Det betyder, at vi skal arbej-de med initiativer indenfor fiskesegmentet, som kan spille sammen med de helt klare potentialer som Hirtshals besidder på området.

Hirtshals Havns vækst har også i 2018 været baseret på en organisk vækst inden for primært transport og logistik. Havnen har imidlertid igangsat en række initiativer, der over de nærmeste år skal tilføre havnen spring i omsætningen, som konsekvens af nyetableringer og tilførsel af nye aktiviteter. Hertil vil komme yderligere fokusering på udvikling af multimodale transportløsninger, der udnytter havnens lokalisering direkte til Skagerrak og med motorvej og jernbane direkte til havnen.

Med udgangspunkt i en strategisk målsætning om at integrere forretningssegmenterne på Hirtshals Havn, vil havnen fremtidigt arbejde med at styrke erhvervsklyngerne i Hirtshals gennem udvikling og udlejning af arealer og tiltrækning af industribyggeri.Fiskeriet i Hirtshals har tilsvarende havnens særlige bevågenhed, og havnen vil revurdere sit strategiske arbejde omkring styrkelse af fiskerisegmentet med henblik på at sikre grundlaget for fiskeforædlingsindustri. Heri ligger yderligere havnens forpligtelse overfor lokalsamfundet, hvor fisken er DNA'et.

Det er havnens forventning, at de fire vindmøller, der skal opstilles på den nye landudvidelse, vil blive idriftsat i efteråret 2019, og dermed vil havnen få yderligere indtjening, samtidig med at Hirtshals' klimaprofil vil blive radikalt forandret.