Hirtshals Havn vil tiltrække grønne mønsterbrydere


Hirtshals Havn har for nylig færdiggjort en landudvidelse, som har skabt 106.000 m² ledige erhvervsarealer til nye virksomheder. Her er der direkte adgang til det europæiske motorvejsnet og til sejlruterne - og til nedbringelse af CO2-aftrykket.

Hirtshals Havns placering kombineret med en effektiv infrastruktur og et solidt logistiksystem skal i endnu højere grad gøre havnen til et grønt omdrejningspunkt for virksomheder inden for transport og logistik samt fiskeri og maritim service.

- Uanset om danske og udenlandske virksomheder skal ud til deres markeder mod Nord eller Syd, kan Hirtshals Havn spille en vigtig rolle. Et lavt CO2-aftryk kommer af vores geografiske placering - beregninger har vist besparelser på ca. 20 % afhængig af rutens længde - men derudover passer vores services og tilbud som havn til de virksomheder, som vil få noget ud af at etablere sig i Hirtshals, siger Jens Kirketerp Jensen, der er administrerende direktør for Hirtshals Havn.


Hirtshals Havn er kun 20 minutters sejlads fra sejlruterne mellem Europas vestkyst, Storbritannien, Skandinavien og Baltikum, tæt på nogle af Europas bedste fiskepladser samt lige ved motorvej E39 og jernbanen.

Bryd mønstrene - det betaler sig
Opgaven for Hirtshals Havn bliver at ændre de transportmønstre, som benyttes til fragt af gods i dag, og ifølge den administrerende direktør er man klar over, at det ikke er nogen lille opgave at bryde de veletablerede mønstre.

- Vi arbejder på at synliggøre de muligheder, der ligger i, at industrierne ændrer transportkorridor, og på at fortælle om de fordele, der er ved at flytte godset fra vejnettet til den blå motorvej på havet - heriblandt et markant lavere CO2-aftryk, men jeg anerkender også, at ukendt terræn kan være bekymrende, siger Jens Kirketerp Jensen.

Helt objektivt er transporten af gods fra dets oprindelsessted til godsets slutmarkeder et valg mellem to forskellige transportløsninger, som er lige hurtige og koster nogenlunde det samme. Med hel eller delvis søtransport kan producenterne sende produkter på markedet med et dokumenteret lavere 'carbon footprint', hvilket i dag er et afgørende konkurrenceparameter på f.eks. konsumentmarkedet.

Den europæiske infrastruktur på landjorden giver i dag virksomheder - især logistikvirksomhederne - en række korridorer til transport af gods. I Hirtshals Havn ser man sig selv som en del af korridoren, der forbinder Syd- og Mellemeuropa med Skandinavien og de nordatlantiske markeder.

- I dag spiller de danske broer Øresund og Storebælt en afgørende rolle i transporten af godset mellem Nord og Syd. Varerne køres f.eks. til Oslo, og herfra transporteres selvsamme varer på det norske vejnet ud til deres endelige destinationer. Hér vil det være en fordel at skibe godset ud fra Hirtshals og sejle det direkte op langs kysten til slutdestinationen i Norge, da det både er effektivt og CO2-besparende, siger Jens Kirketerp Jensen.

Aalborg Universitet har analyseret 'carbon footprint'-belastningen ved at anvende forskellige korridorer mellem Hitra, en ø, der ligger syd for indløbet til Trondheimsfjorden, og destinationer på det europæiske kontinent. 

Analyserne har givet følgende resultater:
  • CO2-aftrykket ved transport, der primært bruger vejtransport mellem Hitra og det vestlige Frankrig er på 244,56 CO2-eq pr. tons gods.
  • CO2-aftrykket ved transport, der benytter en vestlig korridor med sejlads mellem Hitra og Hirtshals og videre til det vestlige Frankrig, er på 196,25 kg CO2-eq pr. tons gods.
- Ved at benytte sejlads mellem Hitra og Hirtshals opnås altså en reduktion på 24,6 %, og det tæller på dagens klimadagsorden, siger Jens Kirketerp Jensen.

Selvforsynende på strøm
For de virksomheder, der vælger at etablere sig på Hirtshals Havn, kan den geografiske placering gøre en forskel fra dag ét. Samtidig er der også andre 'grønne' parametre, der kan skrues på.

- Hirtshals Havnefond har opført fire vindmøller på havnen, og borgermøllen er allerede overtegnet med mere end 100 %, men er en virksomhed interesseret, kan den investere i en af de tre andre vindmøller og producere sin egen strøm og dermed få dokumenteret grøn energi. For mange virksomheder vil det sikkert være endnu et skridt på vejen til at blive CO2-neutral, og det kan desuden anvendes i virksomhedens markedsføringsaktiviteter, siger Jens Kirketerp Jensen.

Virksomheder med egen vindmølle slipper også for udvalgte afgifter til elnettet, hvilket beløber sig til store summer, og de kan ligeledes sælge en eventuel overskydende elproduktion på elbørsen.


Vingerne på vindmøllerne på Hirtshals Havn er snart på plads. Den grønne strøm skal komme både private og erhvervsliv til gode.