Flere fornyelser i Havnegade på Hirtshals Havn


Fra at være en udtjent og grå transportvej skifter Havnegade nu karakter til at blive et område med mulighed for ophold og oplevelser på kanten mellem havn og by.

Siden foråret har Café Møller ligget mellem Havnegade og Jollehavnen og er hver dag godt besøgt. Ved siden af caféen og i tilknytning til Jollehavnen opføres nu to bygninger, der skal være med til at give området en både moderne og hyggelig karakter. Med fiskeriet og værkstederne som den absolut dominerende aktivitet bliver der omkring Jollehavnen skabt et miljø, der dels forstærker forbindelsen mellem by og havn og dels bliver en oplevelsesrig livsnerve. Udover at være en trafikåre skal Havnegade altså også være rum for ophold, indkøb og madoplevelser i et autentisk og moderne havnemiljø.De forandringer, som Hirtshals Havn i disse år gennemfører i området omkring Havnegade, Jollehavnen og Vesthavnen, skal til stadighed ske i en altafgørende respekt for fiskeriet og erhvervet på havnen. Som havnens administrerende direktør, Jens Kirketerp Jensen udtrykker det:
- Hirtshals Havn er og bliver en erhvervshavn, og derfor vil vi ikke gennemføre forandringer, der kan forringe forholdene for fiskeriet og erhvervet på havnen. Samtidig skal vi dog være opmærksomme på, at verden forandrer sig, og det skal vi forholde os til. Vi skal derfor sikre en balance mellem fiskerierhvervet og skabelsen af et rum, hvor der er oplevelser for både turister og dem, der bor i byen - og jeg tror, at vi med de tiltag, vi tager nu, har vi fundet den balance.BrixNordberg Arkitektur står bag tegningerne af de tre bygninger på Havnegade. De har desuden også slået stregerne til den fremtidige udformning af Havnegade, der får et mere åbent og moderne udtryk. Havnegade får bl.a. bredere fortove, og der vil blive etableret siddepladser, så de passerende har mulighed for at sætte sig ned og betragte det unikke miljø samt livet ved og på havnen.

Hellehøj Tømrer og Snedker står for opførelsen af de to kommende bygninger ved Havnegade, der også indeholder offentlige toiletter til havnens besøgende. Efter planen vil byggeriet være færdigt i marts næste år, og herefter vil Hirtshals Havn færdiggøre arealerne ved Jollehavnen og omkring bygningerne.