Transportformernes kvaliteter er fortsat i stort fokus hos Hirtshals Havn


Hirtshals Havn har stort fokus på at informere om og inspirere til, at transportører og vareejere tænker i helheder, og dermed overvejer om den mest gavnende transportløsning involverer flere transportformer - til gavn for både virksomheders økonomi, fleksibilitet og grønne regnskab, men også til gavn for samfundet i al almindelighed. Transportløsninger hvor lastbil, tog og færge kombineres er til stor samfundsmæssig nytte, men kræver, at den sædvanlige og traditionelle transportløsning tør udfordres. Vareejere vil opleve, at den ydelse der efterspørges, nemlig en transportløsning, vil være pakket anderledes ind, men at selve ydelsen/leverancen i mange sammenhænge vil være uændret og konkurrencedygtig. Et helhedsbetragtende perspektiv på godstransport vil dermed involvere virksomheds- og samfundsnyttige forandringer uden, at vareejere vil opleve ændringer i resultatet af den ydelse, som efterspørges - nemlig transporten af gods fra A til B.For at intensivere fokuseringen på brugen af intermodale transportløsninger, har en gruppe havne taget initiativ til at starte et havnesamarbejde. Samarbejdet involverer Hirtshals Havn, Larvik Havn, Kristiansand Havn, Grenland Havn, Risavika Havn, Bergen Havn, Göteborg Havn og Zeebrugge Havn. Foruden at samarbejdet og kendskabet havnene imellem generelt styrkes, tydeliggør samarbejdet også det netværk af transportkorridorer som Hirtshals Havn er en del af.Udviklingskoordinator hos Hirtshals Havn Michael Rosenlund Langballe udtaler:
- Hirtshals Havn er ikke blot et udgangspunkt for godstransport via de direkte ruter som rederierne tilbyder til og fra Hirtshals. Derimod er Hirtshals Havn og de andre havne centrale i et større netværk af transportkorridorer hvor tilkendegivelsen af kvaliteterne ved de tre modaliteter henholdsvis bane, vejtransport og søtransport er helt essentielle.

Havnenetværket har påtaget sig en stor oplysnings- og kommunikationsopgave hvortil kommunikationsmedarbejder hos Hirtshals Havn Katrine Myrup Ritter udtaler:
- Transportindustrien er præget af vanetænkning, og der er ingen tvivl om, at kommunikationsopgaven er stor i forhold til at informere en hel industri om de muligheder, som i mange tilfælde bliver overset. For tiden er netop denne opgave helt central i havnesamarbejdet.