Reduktion af klimaaftryk skal være en del af tankesættet


Vores klimabelastning og ikke mindst mulighederne for at reducere klimabelastningen, er i tiden et dominerende tema. Alle aktiviteter sætter spor - også spor fra ikke åbenlyse aktiviteter. Produkter og varer som vi alle benytter i vores daglige færden, kræver ressourcer at fremstille og at bortskaffe - det er til at forholde sig til. Imidlertid er produkterne og varerne også blevet transporteret fra eksempelvis tomatplantagen i Spanien og til vores køkkenbord - det tænker vi imidlertid sjældent over.

Klimabelastning måles som carbon footprint, altså den kulstofaftryk, som vores aktiviteter sætter på klimaet. Dermed viser carbon footprint hvor meget forskellige aktiviteter og varer belaster klimaet, og på den måde kan forskellige aktiviteter og varers belastning af klimaet sammenlignes. Der er altså en direkte sammenhæng mellem vores valg, vores aktiviteter og vores klimabelastning. Der er ingen tvivl om, at vi efterlader et større carbon footprint når vi kører i bil til købmanden end når vi cykler.Havne er (eller kan være) omdrejningspunkter i de utallige transportkorridorer, som kan benyttes til at transportere for eksempel den førnævnte tomat fra de sydlige Spanien til køkkenbordet i Danmark. I den forbindelse arbejder man hos Hirtshals Havn ud fra en overbevisning om, at bevidsthed kan skabe de forandringer, der kan mindske den generelle klimabelastning - carbon footprint. Multimodale transportløsninger er vejen frem, og vælges den rette kombination af transportformer via de rigtige geografiske lokationer og med de kortest mulige afstande, kan klimabelastningen nedbringes.

Multimodale transportløsninger via direkte korridorer og logisk lokaliserede omdrejningspunkter samt samarbejder mellem havne, rederier, jernbaneoperatører og transportører om udnyttelse af de enkelte transportformers unikke fordele, kan altså reducere det samlede carbon footprint forbundet med transport.

Med carbon footprint er der skabt et universelt udtryk for den totale klimabelastning som et produkt, en virksomhed, eller en aktivitet har på klimaet.

I relation til transport omfatter carbon footprint den totale klimabelastning, der er forbundet ved at transportere et tons af en vare fra producent til forbruger. Tilsvarende beregnes carbon footprint for vores fødevarer. Fremstilling, transport og tilberedning af fødevarer forbruger ressourcer og dermed er carbon footprint forskellige fra varer til varer. Eksempelvis vil carbon footprint fra et tons grøntsager transporteret fra Sydamerika være større end carbon footprint fra et tons grøntsager fra det lokale gartneri.