Nye ladestandere til elbiler på Fjord Lines terminalområde


I et samarbejde mellem Hirtshals Havn, Fjord Line og CLEVER er der blevet installeret tre ladestandere, med hver to ladestationer, til elbiler på Fjord Lines terminalområde. Dermed har de af Fjord Lines passagerer, der kører i elbiler, nu mulighed for at oplade deres elbiler mens de venter på færgen mod Stavanger, Bergen og Langesund i Porsgrunn.Installationen af de første ladestandere til elbiler er endnu et led i Hirtshals Havns tilslutning til arbejdet med FNs 17 Verdensmål. Som elementer i arbejdet med FNs 17 Verdensmål prioriterer havnen, i forbindelse med udviklingsaktiviteter, at benytte løsningsmodeller og investeringer, som understøtter de globale målsætninger.

Allerede i dag udgør omkring 4% af bilparken i Norge elbiler, og da der samtidigt fra såvel politisk hold i Europa som hos den europæiske bilindustri afsættes væsentlige ressourcer til udvikling af elbiler, ønsker Hirtshals Havn sammen med sine samarbejdspartnere endvidere at styrke sin markedsposition i forhold til servicering af den fremtidige europæiske bilpark.