Nordjylland fik et kig ind i fremtiden


Torsdag den 8. november 2018 var DHLs innovationscenter i Bonn rammen, da en delegation af politikere, ledere fra transportbranchen og havnefolk fra Nordjylland med Hjørring Kommunes borgmester Arne Boelt i spidsen skulle se ind i fremtiden. Foruden deltog også transportpolitisk ordfører Rasmus Prehn (A).

Besøget hos DHLs innovationscenter formede sig som en workshop, hvor delegationen blev præsenteret for de seneste teknologiske landvindinger, og deltog i drøftelser af de perspektiver, der ligger for fremtidens muligheder. Et af hovedtemaerne var platooning (digital sammenkobling af lastbiler), og den betydning som teknologien har for samfundet herunder trafiksikkerhed, forurening og optimering af arbejdstid.Delegationen fik under besøget på DHLs innovationscenter mulighed for at afprøve den seneste generation af autonome enheder og arbejde med kunstig intelligens, herunder droner, følgerobotter, sortereranlæg og identifikationssystemer. Der er tale om teknologier, der vil lette arbejdet og effektiviserer arbejdsgangen samtidig med at sikkerheden øges og tidsbrugen reduceres.

Borgmester Arne Boelt reflekterer over besøget med ordene:
- Det er inspirerende at se, hvor langt vi er i Europa med hensyn til udvikling af autonome teknologier og især platooning, som jeg ser store muligheder i. Der er gennemført nogle forsøg i Europa med platooning, og den udvikling skal vi være en del af, selv om det bliver 2024 før vi ser platoons på motorvejene og altså ikke i morgen. Det er samtidig tankevækkende at se, hvilke tanker forskerne præsenterer om fremtiden for vores samfund, og hvilke teknologier, der vil tegne samfundet frem mod 2050. Vil det være 3D-printning eller distribution med droner?Hos DHLs innovationscenter er det en klar prioritering at reducere klimabelastningen ved godstransport og varedistribution. DHL arbejder med en målsætning om at være energineutrale i 2050. Dette har blandt andet resulteret i udviklingen af klimavenlige distributionsbiler og -cykler.

Europa er i dag præget af en mangel på op mod 300.000 lastvognschauffører, hvilket sætter yderligere krav til den teknologiske udvikling på transportområdet. Samtidig vil nye transportteknologier være med til at forbedre levestandarden i andre dele af verden, hvor infrastrukturen ikke er lige så udbygget som i Europa.

Transportpolitisk ordfører Rasmus Prehn (A) siger efter besøget i Bonn:
- Det har været en interessant og inspirerende dag, hvor vi har fået mange indtryk af, hvad fremtiden kan komme til at bringe på transportområdet. Det er samtidigt nødvendigt, at vi får teknologi og politik til at spille sammen, så vi ikke forspilder udvikling- og vækstmuligheder i Danmark. Det er derfor også vigtigt, at vi kommer helt op i front i udviklingen, og trækker viden til Danmark og inviterer til samarbejder med andre lande i Europa. Vi har jo set eksempler på, hvad der er muligt at skabe, når viljen er der.
Med udgangspunkt de inspirerende drøftelser vi har haft på workshoppen planlægger jeg at lave et netværksmøde eller en konference på Christiansborg, hvor vi sætter fokus på mulighederne for nytænkning i godsbranchen og skaber mulighed for at branchen og de politiske partier og instanser taler sammen på tværs.En særligt spændende viden delegationen kunne tage med hjem fra Bonn var, at de koncerner, der er i spidsen for udviklingen af de fremtidige lastvognsteknologier er bevidste om, at der ikke er mulighed for at gennemføre ekstreme infrastrukturinvesteringer, der skal gøre det muligt at indføre teknologierne. Forskerne arbejder dermed ud fra den kendsgerning, at de fremtidige teknologier skal indrette sig efter infrastrukturen, som vi kender den i dag, da andet ikke er realistisk.

For regionen, kommunerne og havnene betyder den teknologiske udvikling ikke, at der skal investeres i ombygninger af den eksisterende infrastruktur, men at der kan lægges fokus på optimering af planlægningen af de fremtidige investeringer i infrastrukturen.