Hirtshals Havn vil arbejde for FN's 17 Verdensmål


Hirtshals Havns bestyrelse har på sit seneste møde besluttet, at havnen skal have fokus på FN's 17 Verdensmål, og at havnen i sin drift og sine udviklingsaktiviteter skal prioritere løsningsmodeller og investeringer, der understøtter de globale målsætninger.
I 2015 vedtog FN 17 verdensmål, der beskriver de indsatsområder, som man skal have fokus på i fremtiden for, at den menneskelig aktivitet på kloden ikke nedbryder de naturlige ressourcer og ødelægger den natur, som vi alle er afhængige af. Samtidig skal de 17 verdensmål understøtte lighed og udviklingen mod en sundere og uddannet verdensbefolkning.

En række af FN's 17 Verdensmål beskriver indsatsområder, som hver især skal bidrage til at kloden i fremtiden kan brødføde en voksende befolkning. Samtidig skal klodens ressourcer og naturværdier, som rent vand, ren luft og afgrøder, ikke spildes og ødelægges, så menneskeheden i fremtiden ikke vil have mulighed for at leve, eller drømme om at leve et frit liv med adgang til mad, undervisning og lighed.

Bestyrelsesformand, Anker Laden-Andersen, udtaler i forlængelse af Hirtshals Havns beslutning om at arbejde for FN's 17 Verdensmål:
- Det bliver stadig tydeligere, at vi alle har en forpligtelse i forhold til at sikre, at klimabelastningen og miljønedbrydningen bliver reduceret i fremtiden. Vi kan som havn ikke direkte bidrage til alle FN's 17 Verdensmål, men vi kan som en central spiller i logistiksektoren og i fiskeriet i Skandinavien være bevidste om, at blandt andet de samarbejder vi indgår i og de logistikløsninger, som vi er med til at formulere, bidrager til at reducere klimabelastningen.

Stadig flere virksomheder og koncerner er bevidste om deres samfundsmæssige rolle og de forpligtelser, som hver enkelt har for at sikre bedre leveforhold for fremtidige generationer. Derfor bliver der stadig mere opmærksomhed på FN's 17 Verdensmål og en stor del af verdens havne har tilsvarende tilsluttet sig arbejdet med FN's 17 Verdensmål.Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen fortsætter:
- Det er ikke alene nok, at vi er bevidste om at reducere klimabelastningen for så vidt angår havnens egen drift, men vi skal også være bevidste om, at vi arbejder for et bedre klima og et renere miljø i et perspektiv, der rækker ud over vores egen matrikel. Vi er en havn, og vi har fokus på den effektive og vækstorienterede havnedrift. Dette forhindrer dog ikke, at vi har en reduktionen af klimabelastningen og vores forpligtelse til at levere en levedygtig klode videre til de kommende generationer, i baghovedet hver eneste dag.

Se Hirtshals Havns indsats