Hirtshals Havn fortsatte væksten i 2017 - og satte igen rekord


For ottende år i træk fremviser Hirtshals Havn i 2017 igen en omsætningsrekord, og havnen nåede en samlet omsætning på 77,5 mio. kr. På basis af rekordomsætningen har den nordjyske havn realiseret et regnskabsresultat på 11,2 mio. kr.

Væksten i havnens omsætning er især båret af stigningen i godstransporten, hvor stigningen har udgjort 6,0 % i forhold til 2016, til en ny rekordvolumen på 1,9 mio. tons i 2017. Hovedparten af godstransporten over Hirtshals Havn udgøres af lastbiltrafikken på Color Lines, Fjord Lines og Smyril Lines færger samt CLdN's og Smyril Lines rutebåde, og med et samlet antal på 142.000 enheder, har der været en stigning på 1,9 % i forhold til trafikken i 2016.Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen ved Hirtshals Havn kommenterer havnens regnskab med følgende ord:
- Havnen har igen sat omsætningsrekord, og det er for mig beviset på at vi er på den rette vej med udviklingsindsatsen. Samtidig vil i 2018 fortsætte med at realisere de initiativer vi har sat i gang i 2017. Samlet vil jeg betegne regnskabet som godt, når jeg ser året i en samlet betragtning, derfor vil vi forsætte med at realisere resultater af det udviklingstryk vi lægger på en række forretningsområder.

Hirtshals Havn er på godstransportområdet et intermodalt logistikcenter, der over de kommende år vil positionere sig som et erhvervsområde for logistik- og produktionsvirksomheder, der vil udnytte de muligheder for multimodale transportløsninger, som Hirtshals' lokalisering i hjertet af Skandinavien på logisk vis kan tilbyde.

Passagertrafikken over havnen har haft det skønnede niveau, idet havnen med kendskabet til den lave kurs på den norske krone på forhånd havde sat forventningerne på et beskedent niveau.

Fiskeriet er fortsat en stor del af Hirtshals' DNA, og som en af Danmarks største fiskerihavne er fiskeriet fortsat centralt i havnens positionering. Særligt er tilførslerne af fisk og skaldyr over blandt andet Fiskeauktion Nord interessante, idet havnens omsætningen med en landingsværdi på 324,7 mio. kr. i 2017 er fastholdt på niveau med omsætninger i 2016, hvor værdien af tilførslerne var på 326,6 mio. kr.Laden-Andersen slutter:
- Som et af vores mere specielle initiativer, er den udvikling af Havnegadeområdet til glæde for byens borgere og turister som vi har sat i gang her i 2017. De planer vi arbejder på for området, skal gøre Havnegade og Vesthavnen til en oplevelse for besøgende. I lige så høj grad skal moderniseringen være med til at tiltrække nye vidensbaserede virksomheder. Med opbygning af videnskompetencer i Hirtshals, er vores målsætning, at der vil være en positiv effekt på de samlede erhvervsklynger i Hirtshals over de kommende år.