Godsvolumen fortsætter væksten over Hirtshals Havn i 2017


For Hirtshals Havn har 2017 været kendetegnet ved at være endnu et år med en rekord stor godsvolumen. Godstransporten over havnen, der ligger i hjertet af Skandinavien, udgjorde i 2017 1,92 mio. tons, hvilket er en stigning på 6,0 % i forhold til transporten over havnen i 2016.

Havnen er kendetegnet ved ro/ro-trafik på færger og rutebåde, og den samlede trafik af lastbiler og løstrailere nåede i 2017 over 142.000 enheder. Det er ny rekord med en vækst på 1,9 % i forhold til trafikken 2016.Bil- og passagertrafikken på færgerne mellem Hirtshals Havn og destinationerne i Norge, Island samt på Færøerne har ligget på det forventede niveau. Der blev således i 2017 overført mere end 2,4 mio. passagerer og over 730.000 personbiler.

Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen ved Hirtshals Havn siger om udviklingen:
- I en samlet betragtning fremviser havnen fortsat positive takter og med den stabile organiske vækst på godsområdet kan vi konstatere, at vores strategiske prioriteringer bliver dokumenteret i de resultater vi når. Vi vil således fastholde en fokusering på at konsolidere havnens markedsposition på transportområdet som et intermodalt logistikcenter.

Det er særligt bemærkelsesværdigt, at væksten i godstransporten samt den realiserede bil- og passagertrafik er opnået i et år, hvor færger har været taget ud af drift for ombygning til større kapacitet, samt hvor der har været driftsforstyrrelser på enkelte ruter. Yderligere har den norske krones kurs givet udfordringer for passagertrafikken, idet nordmændenes rejser mod Danmark og det øvrige Europa er blevet forholdsmæssigt dyrere hen over 2017.

Hirtshals Havn har over de seneste år fokuseret på at skabe vækst inden for forretningsområdet maritim service, som over den seneste årrække har været kendetegnet ved etablering af nye virksomheder. Yderligere har aktivitetsniveauet i sektoren også i 2017 udvist en positiv væksttendens.

Ligeledes er der hos havnen væsentlige forventninger til udviklingen i fiskeriet, der over de seneste år har fremvist stabilitet efter nogle forudgående år med nedadgående tendens. Forventningen er naturligt begrundet i de væsentlige midler havnen investerer i udvikling af fiskeriområdet.

Bestyrelsesformand Laden-Andersen fortsætter:
- Med udgangspunkt i aktivitetsniveauet i 2017 og den rekord store godstransport over havnen, har vi begrundede forventninger til en fortsat positiv udvikling i 2018. Med basis i den række initiativer vi har sat i søen over de seneste år, især i 2017, ser vi tydelige perspektiver for den fortsatte vækst over de kommende år.Rutenettet på Hirtshals Havn udvikles løbende og havnen besejles i dag af ruter med destinationer i:
- Kristiansand, Norge
- Bergen, Norge
- Stavanger/Risavika, Norge
- Langesund, Norge
- Larvik, Norge
- Göteborg, Sverige
- Zeebrugge, Belgien
- Torshavn, Færøerne
- Seydisfjordur, Island