Fornyelse i bestyrelsen ved Hirtshals Havn


Hirtshals Havn ser efter det konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag den 2. januar 2018 fortsat fremad i den progressive udvikling af havnen, som et skandinavisk omdrejningspunkt og logistik- og erhvervsmæssigt kraftcenter.

Ved konstitueringen er fire af bestyrelsens syv poster blevet besat med nye medlemmer og der er hermed sket en ændring i bestyrelsens samlede kompetencefelt. Med udskiftningen af mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer, trækkes nye kompetencer ind i bestyrelsens arbejde, samtidig med at der sikres en kontinuitet i havnens langsigtede arbejde.

De nye bestyrelsesmedlemmer i Hirtshals Havns bestyrelse er:
- Poul Nielsen, tidligere DSV
- COO Katja Nowak Nielsen, Nowaco
- Claus Mørkbak Højrup, Hjørring byråd
- Dan Andersen, Hjørring byråd

Efter konstitueringen af bestyrelsen i Hirtshals Havn udtaler bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen:
- Jeg ser meget frem mod det fortsatte strategisk arbejde med at udvikle den forretning, som vi har udviklet over de seneste år, og dermed udnytte de muligheder vi har og styrke vores markedspositioner inden for logistik, fiskeri og maritim service. Med den nye sammensætning af havnens bestyrelse, er vi klar til at tage fremtidens udfordringer op og realisere de perspektiver som vi har for havnens potentialer. Vi skal fortsætte vores arbejde med at positionere havnen som omdrejningspunkt for logistik og fiskeri, hvor stærke netværk og samarbejdsrelationer kommer til at veje endnu tungere.

Formand Laden-Andersen fortsætter:
- Vores strategiske arbejde mod at virkeliggøre vores målsætninger som omdrejningspunkt kommer til at fylde meget i den kommende periode, og det er helt sikkert, at vi kommer til at stå over for nogle ganske store beslutninger, der vil komme til at få helt afgørende betydning for erhvervsudviklingen og erhvervsmulighederne i et skandinavisk perspektiv.

Hirtshals Havns vedtægter er blevet ændret, så Hjørring Kommunes borgmester nu er født næstformand i Hirtshals Havns bestyrelse. Denne vedtægtsændring er gennemført for at sikre et endnu stærkere samarbejde mellem havn og kommune, såvel internt som i udadrettede aktiviteter.

Hjørring Kommunes borgmester, Arne Boelt, siger i forbindelse med konstitueringen af havnens nye bestyrelse:
- Som repræsentant for ejeren af Hirtshals Havn, kan jeg kun udtrykke min tilfredshed med havnens nye bestyrelse, og jeg ser frem mod et fortsat spændende arbejde, hvor vi nu kan se videre frem i udviklingen af Hirtshals Havn som Hjørring Kommunes kraftcenter og erhvervsdynamo. Vi skal til enhver tid sikre, at vi ser langt ind i fremtiden, så havnen kan danne rammen om den vækst og udvikling som vi i kommunen og i Nordjylland har behov for, og som samtidig skal gøre vores position i relation til Norge endnu stærkere.

Borgmester Arne Boelt fortsætter:
- Vi har med konstitueringen sikret både en fornyelse og en kontinuitet i havnens bestyrelse, og det er vigtigt i forhold til vores fremtid. Samtidig har vi fortsat i havnens bestyrelse en god kombination af lokal indsigt og udefra kommende kompetencer, og det er vigtigt, at vi både henter tanker og inspiration ude fra, og samtidig sørger for at have den lokale forankring helt inde centralt i vores arbejde.

- Vi må jo samtidig sige farvel til bestyrelsesmedlemmer, der har været med til at tage et tungt træk over de seneste år, og nogle endda i en meget lang årrække. Det er mennesker, der har bidraget til at skabe den havn vi har i dag, og som vi skylder en stor tak for deres vedholdende arbejde.

Hirtshals Havns bestyrelse består nu af:
- Formand Anker Laden-Andersen
- Næstformand Arne Boelt, borgmester
- Sven Buhrkal
- Poul Nielsen
- Katja Nowak Nielsen
- Claus Mørkbak Højrup
- Dan Andersen

Som medarbejderobservatør fortsætter havneassistent Dennis Primdal Lauritsen.

Med konstitueringen af Hirtshals Havns nye bestyrelse, må havnen samtidig sige farvel til fire hidtidige medlemmer af bestyrelsen. Af havnens bestyrelse udtræder:
- Mogens Bjerre, der har siddet i havnens bestyrelse siden 2001.
- Knud Damgaard, har siddet i havnens bestyrelse siden 2001 og der forud i havnerådet     ved statshavnen.
- Henrik Jørgensen, der har siddet i havnens bestyrelsen de seneste fire år.
- Ole Ørnbøl, der har siddet i havnens bestyrelse siden 2010.