Første spadestik til nyt kassevaskeri på Hirtshals Havn


Det var meget symbolsk, da tidligere bestyrelsesmedlem ved Hirtshals Havn, auktionsmester og fiskeriforeningsformand Knud Damgaard og fiskeriforeningsformand ved Hirtshals Fiskeriforening Niels Kristian Nielsen (Niller) torsdag den 23. august 2018 satte gang i opførelsen af en ny hal til et kassevaskeri på Hirtshals Havn med de første to spadestik.

I et tæt samarbejde mellem Hirtshals Fiskeriforening og Hirtshals Havn opføres et nyt kassevaskeri ved Auktionsbassinet og som en udvidelse af den kun godt 10 år gamle FiskeTerminal Hirtshals. På den måde vil det samlede demersale fiskeri i Vendsyssel blive styrket, og det vil styrke Hirtshals' markedsposition som en af Danmarks førende fiskerihavne.


Med det nye kassevaskeri opnår fiskeriet væsentlige effektiviseringer og rationaliseringer i den daglige drift og forsyning til fiskeflåden med rene fiskekasser. Dagens to spadestik var et synligt bevis på, at der i Hirtshals nu samles endnu flere aktiviteter omkring fiskeriet ved Auktionsbassinet, og på den måde bliver der også åbnet for et endnu bredere samarbejde, der vil gavne fiskeriet i Nordjylland.Tidligere fiskeriforeningsformand mv. Knud Damgaard siger i forbindelse med igangsætningen af byggeriet:
- Det her spadestik er jo blot endnu en markering af, at Hirtshals både har fiskeriet i sit DNA, at havnen vil fiskeriet og at fiskeriet i Hirtshals fortsat ser fremad og vil styrke sin position i europæisk fiskeri i fremtiden. Jeg er stolt over både at have været med i processen omkring anlægget og hallen her, og samtidig at være med til at markere, at det også bliver til virkelighed. Det er jo fremtiden for fiskeriet i Hirtshals og Vendsyssel vi er med til at skabe rammerne for. Over de seneste par år har Hirtshals Fiskeriforening og Hirtshals Havn, gennem en tæt dialog og med inddragelse af leverandører, ingeniører og teknikere, udformet et kassevaskeri, der opfylder de krav der stilles til moderne og effektive faciliteter, hvor service og arbejdsforhold også er tænkt ind.

Hallen til kassevaskeriet opføres af HMU i Hirtshals og skal stå færdig i foråret 2019. Selve hallen til kassevaskeriet er på godt 1.000 m², hvortil der opføres en lukket kassegård på 600 m². Allerede inden hallen er helt færdig, vil Hirtshals Fiskeriforenings leverandør af det nye og topmoderne kassevaskeanlæg, Maskinfabrikken Hillerslev A/S, påbegynde montagen, og dermed vil de nye processer omkring vask, transport og udlevering af kasser kunne sættes i gang i forsommeren 2019.