CONNECT 2018 satte klare pejlemærker


Til CONNECT 2018 den 6. - 7. september 2018 var transportpolitiske ordførere, forskere, repræsentanter for transportsektoren, transportministeren og beslutningstagere fra industrien samlet i Hirtshals for at sætte tydelige pejlemærker for nødvendigheden af udvikling af Jyllandskorridoren. Nordsøen Forskerpark og Oceanarium dannede en unik ramme om den 2-dages transportkonference "CONNECT 2018", der havde fokus på Jyllandskorridoren og dens fremtid.

Under konferencen satte såvel politikere som erhvervsrepræsentanter fokus på, at Danmark skal prioritere sin infrastruktur på både vej og jernbane, såfremt der fortsat skal være mulighed for at realisere den vækst i samfundet, som grundlag for fremtidens velfærd.

Et af de klare pejlemærker, der blev sat under konferencens første dag, var et tydeligt behov for en national transportplan i Danmark. Norge, Sverige og Tyskland har planer for udvikling af landenes infrastruktur over den kommende årrække. Imens ligger Danmark midt i det hele og har ikke en plan for udvikling af infrastrukturen på vej, jernbane og sø. Denne afgørende problemstilling blev påpeget af indlægsholdere fra Tyskland, Norge og Danmark, der fremhævede, at en manglende plan vil hæmme væksten i hele Skandinavien og i særlig grad i Danmark og Jylland.

Som en del af en national transportplan i Danmark, der er koblet med de omkringliggende landes planer, er der behov for at styrke kapacitet og troværdighed af transportkorridoren gennem Jylland. Jyllandskorridoren skal også i fremtiden være en af hjørnestenene i forbindelserne mellem Norge, Sverige, Jylland og Tyskland. Derfor skal motorvej E45 udbygges, en midtjysk motorvej - Hærvejsmotorvejen - skal bygges og en 3. limfjordsforbindelse skal gøres til virkelighed. Fra politisk side var signalet, at en 3. limfjordsforbindelse bør være færdig senest i 2030. Dette bliver yderligere aktuelt, når Jyllandskorridoren nord for Fredericia til Hirtshals og Frederikshavn forventeligt bliver en del af EU's højest prioriterede transportkorridorer; TEN-T Core Network Corridors. Helt konkret Scan-Med-korridoren.

I sin åbningstale til de ca. 140 konferencedeltagere lagde transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen vægt på behovet for investeringer i Danmarks infrastruktur, da der er sammenhæng mellem infrastrukturinvesteringer og vækst. Ministeren måtte dog samtidig melde, at der først vil være et økonomisk råderum til at gennemførelse af større investeringer efter 2020.
Flere indlægsholdere rettede blikket mod samarbejde på kryds og tværs af sektorer samt mellem det offentlige og de private aktører, for at skabe bedre godstransportløsninger end de løsninger vi kender i dag.

Fra færgerederier blev det pointeret, at det ikke hjælper, at de private færgerederier investerer milliarder i færger, hvis trafikken står stille i Jylland på grund af manglende kapacitet og sikkerhed. Der blev påpeget et behov for samarbejde og planlægning, og at alle aktører arbejder seriøst med multimodale transportløsninger, der kan udnytte fordelene ved vej, jernbane og søtransport til fordel for kunder og samfund. "Vi når ikke i mål med de nuværende løsninger" var den klare melding.

Konferencens dag 2 satte fokus på den nære og den fjerne fremtid, hvor trængsel og klimaproblematikken skal håndteres, hvis vi skal sikre klodens overlevelse. Forskere fortalte om state of the art indenfor udviklingen af moderne drivmidler til transportsektoren og vores begrænsede evner til - som mennesker - at se den fart som den teknologiske udvikling er ved tage. En udviklingshastighed, der kun øges i fremtiden.

"CONNECT 2018" var arrangeret af Hjørring Kommune, Region Nordjylland og Hirtshals Havn, for at sætte fokus på behov for, at infrastrukturen fra det nordlige Tyskland og til den sydlige Norge skal hænge sammen for at give grobund for vækst og udvikling.