Væksten fortsætter på Hirtshals Havn for syvende år i træk


Med en omsætning på 76,6 mio. kr. har Hirtshals Havn igen sat omsætningsrekord, og havnen har dermed i 2016 fortsat den organiske vækst, der tilsvarende har kendetegnet havnen de forudgående seks år. I 2016 har havnen konstateret vækst på kerneforretningsområderne godstransport og landing af fisk, og det er havnens forventning, at en fortsat vækst også vil komme til at kendetegne de kommende år.

På baggrund af det netop aflagte årsregnskab udtaler bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen:
- De seneste års vækst er fortsat i 2016, idet vi samtidig må betegne 2016 som et mellemår i en periode, hvor der er blevet virkeliggjort en række væksttiltag hos havnens samarbejdspartnere og, hvor vi har væsentlige forventninger til realiseringen af de udviklingsinitiativer havnen har sat i søen i 2015 og 2016.

Formand Laden-Andersen fortsætter:
- Hirtshals Havn rummer betydelige vækstpotentialer og muligheder for at skabe positive forandringer for erhvervslivet i Skandinavien, og derfor ser vi på havnen stadig flere vækstperspektiver for fremtiden. Derfor har vi over de seneste to år arbejdet intenst med udvikling af såvel eksisterende som nye samarbejdsrelationer. Med realisering af de potentialer Hirtshals rummer, er vi ved at tegne et billede med ganske betydelige perspektiver for fremtiden, og dermed er vores forventning også, at vi kan opfylde de væsentlige og berettigede forventninger, der meldes ud fra havnens ejere; Hjørring Kommune.

Hirtshals Havn har i 2016 realiseret et tilfredsstillende regnskabsresultat på 12,4 mio. kr., der ligger på niveau med de seneste års resultater. Særligt skal udviklingen i fiskeriet på havnen i 2016 fremhæves. Fiskeriet har efter de seneste to års stagnation udvist positive udviklingstendenser. Udviklingen er dels en følge af de generelle markedsforhold og dels en konsekvens af de samarbejder der er etableret i Hirtshals og yderligere skal effekten af MSC-certificeringen af Skagerrak-rødspætten tilsvarende tilskrives et bidrag til den positive udvikling.De seneste års udvikling samt realiseringen af havnens visioner og strategiske initiativer vil betyde, at Hirtshals over de nærmeste år vil rumme en væsentlig erhvervsmæssig udvikling. De helt overordnede perspektiver er transformationen fra havn til intermodalt logistikcenter og fra fiskerihavn til nordeuropæiske logistikcenter for fisk.

Særligt lægges der helt aktuelt fokus på opstart af godsbanetrafik på kombiterminalen ved havnen og udlejning af erhvervsarealer på landudvidelsen ved havnen, der bliver endeligt færdiggjort i foråret 2017. Yderligere er der væsentlige forventninger til den positive udvikling, der skal følge af den højt profilere indsats i det demersale fiskeri.

Som en direkte forlængelse af den udvikling Hirtshals Havn har realiseret i 2016, indgår havnen strategiske samarbejdsaftaler med udenlandske havne for yderligere at fremme virkeliggørelsen af Hirtshals Havns vækstpotentialer. Under det netop afholde belgiske statsbesøg underskrev Hirtshals Havn således en samarbejdsaftale med Zeebrugge Havn. Aftalen skal styrke båndene mellem havnene og understøtte udviklingen af forretningsmulighederne. Tilsvarende vil andre samarbejdsaftaler blive indgået i den kommende tid.

Hirtshals Havns årsberetning for 2016 kan ses her: Årsberetning 2016