Transportpolitiske ordførere starter transportpolitisk Danmarkstur på Hirtshals HavnDe ankom til Hirtshals Havn torsdag eftermiddag i en brintbil; de transportpolitiske ordfører Rasmus Prehn (A) og Kristian Pihl Lorentzen (V), da de indledte deres transportpolitiske tur gennem Danmark. En Danmarkstur, der starter i Nordjylland og ender i Gedser den 7. august efter 5 dages rejse med møder og debatter om transport.

De to transportpolitiske ordførere vil med turen gennem Danmark løfte behovet for infrastrukturinvesteringer op på dagsordenen i Danmark. Med det faktum som udgangspunkt, at infrastrukturinvesteringer gør vores samfund rigere, og at vi derfor skal investere i infrastruktur, lægges der op til debatter rundt i Danmark.Turen har tre konkrete målsætninger, nemlig at sætte fokus på den jyske transportkorridor, at vise, at der samarbejdes om resultater i dansk politik og endeligt, at brintbiler er en del af fremtiden.

Besøget i Hirtshals, hvor mere end 20 politikere og erhvervsrepræsentanter fra transportsektoren, samt repræsentanter fra havnene i Kristiansand og Larvik var til stede, danner udgangspunktet for en inspirerende og frugtbar debat om fremtidens udvikling og det stigende behov for effektiv jernbane og vejinfrastruktur. Infrastrukturen skal understøtte væksten i produktionsdanmark, og forbindelsen mellem Norge og det europæiske kontinent for dermed at skabe merværdi.Alle mødedeltagerne gav udtryk for, at Jyllandskorridoren - i form af såvel jernbane som vej - er essentiel for at fastholde og øge væksten i Jylland og dermed i Danmark. På samme måde er Jyllandskorridoren helt afgørende for den norske godstransport til og fra kontinentaleuropa, hvilket klart blev pointeret fra de norske havne , der deltog aktivt debatten. Det er samtidig helt afgørende for erhvervslivet i både Danmark og Norge, at Jyllandskorridoren rummer den nødvendige sikkerhed, samt at korridoren udgør en troværdig og stabil forbindelse mellem Skandinavien og det europæiske kontinent. Af behovet for sikkerhed og fremkommelighed følger kravet om, at der skal bygges en Hærvejsmotorvej, at den sønderjyske jernbane skal være tosporet hele vejen til Tyskland, samt den tredje Limfjordforbindelse for vejtrafikken og en jernba-neforbindelse over fjorden skal prioriteres.

De rå havneomgivelser hos Hirtshals Yard, og det intense havnemiljø på Hirtshals Havn inspirerede naturligt til en levende debat om infrastruktur og behovet for samarbejde mellem transportsektorens aktører samt et politisk fremsyn, der kan skabe en effektiv og sammenhængende forbindelse mellem Skandinavien og det europæiske kontinent.Hjørring Kommunes borgmester Arne Boelt kunne slutte debatten af med at konkludere, at der er vilje til samarbejde, og at bygningen af den tredje Limfjordsforbindelse skal prioriteres, ikke alene for de danske produktionsvirksomheder, der hovedsageligt ligger i Jylland, men også for at sikre Norge effektiv og troværdig godstransport til og fra det europæiske kontinent.