Plan for modernisering af Havnegadeområdet


Hirtshals Havn lukker nu op for en proces, der over den kommende årrække skal give Havnegade og havneområdet ved gaden et tidssvarende udtryk, der er i harmoni med rammerne for erhvervshavnens aktiviteter og som samtidig kan rumme oplevelser for det moderne menneske.

Hen over midten af 2017 vil Hirtshals Havn udvikle en samlet helhedsplan for hele området mellem havnebassiner og Havnegade, samtidig med at udformningen af selv Havnegade gentænkes, så den på tidssvarende vis kan rumme både erhvervstrafik og ophold for mennesker. Det er havnens målsætning, at der vil blive tale om et moderne erhvervsområde, der samtidig lukkes op for borgeres og turisters oplevelser. En del af processen vil bestå i at skabe rammerne om tidssvarende erhvervsaktiviteter, der med afsæt i de fremtidige behov, i nogen grad vil adskille sig fra de hidtidige aktiviteter. Det er havnens nuværende målsætning at lave en plan, der kan realiseres over en periode på de kommende 10 år.

Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen siger om modernisering af Havnegadeområdet:
- Vi har over det seneste år fået mulighederne for at realisere en længe tiltrængt modernisering af Havnegadeområdet, og det er de muligheder, som vi nu har besluttet at udnytte. Vi vil med udgangspunkt i, at Hirtshals Havn er en erhvervshavn, skabe et område, der i respekt for erhvervsaktiviteterne i området lukke op for de unikke oplevelser som samspillet mellem havn og by kan give.

Planen for området skal spiller sammen med den områdefornyelse, som Hjørring Kommune gennemfører i Hirtshals by hen over 2016 og 2017. Således skal der i hele området skabes et samlet fælles udtryk, der samtidig forholder sig til stedets autenticitet og karakteristika. Ved at samarbejde med Hjørring Kommune, vil der gennem områdefornyelsen ske en inddragelse af borgerne i processen omkring moderniseringsprocessen.
Bestyrelsesformand Laden-Andersen fortsætter:
- Samspil mellem by og havn er vigtig for Hirtshals' fremtid, og her har vi en vilje og forpligtelse til at spille med. For at sikre, at de løsninger vi vælger - i det omfang det er muligt - spiller sammen med borgernes tanker, så sikrer vi en inddragelse gennem samarbejde med den gruppe borgere, der indgår i Hjørring Kommunes arbejde med områdefornyelsen. Tilsvarende er vi i en tæt dialog med erhvervsvirksomhederne i området.

Hirtshals Havn forventer at kunne præsentere en skitse for den samlede plan for Havnegade og havneområdet på den nordlige side af Havnegade på "Havnedag for alle" i november.