Opførelsen af Hav Lines lakseterminal på Hirtshals Havn er påbegyndt


En helt ny fremtid er ved at blive synlig ved Industrikajen på Hirtshals Havn, hvor Hav Line har påbegyndt opførelsen af en terminal til modtagelse af laks. Den 16.000 m² store terminalbygning har været under projektering i nogen tid, og nu er arbejdet med fundamenter og støbning af gulve påbegyndt. Dermed er terminalbygningen ved at blive synlig på den centrale del af havnen i Hirtshals.Bygherrerepræsentant ved byggeriet Jørgen Marvig fra Skagerak Group udtaler i forbindelse med de første byggearbejder:
- På indeværende tidspunkt følger byggeriet tidsplanen, og kan vi fastholde den stramme tidsplan, vil vi være færdige til at installation af procesanlægget kan starte i foråret 2018. Færdiggørelsen af terminalbygningen og idriftsætning af procesanlægget skal være klar til at modtage det nybyggede produktionsskib "Norwegian Gannet", der efter planen skal anløbe havnen med de slagtede laks fra sensommeren 2018.Terminalens kapacitet kan øges dynamisk i takt med at interessen for at anløbe terminalen med produktionsskibe med slagtede laks stiger.

Den terminalbygning som norske Hav Line er ved at opføre på Hirtshals Havn vil komme til at skabe forandring i logistikken omkring laks. Nytænkningen omkring lakselogistik og lakseproduktion vil give de europæiske og oversøiske forbrugere bedre produkter, med en højere kvalitet og længere holdbarhed. Samtidig vil de ændrede processer omkring slagtning, transport og håndtering af laksen betyde, at den totale miljøbelastning fra den enkelte laks reduceres markant.Den nytænkning der ligger bag Hav Lines lakseterminal på Hirtshals Havn kan komme til at forandre dele af lakseindustrien over de kommende år, hvor nytænkning i logistik er nødvendig som følge af stigende produktionsvolumen og den fuldt udnyttede vejkapacitet i Norge.