Ny promenade bliver første skridt i modernisering af Vesthavnen


Hirtshals Havn har netop taget det første skridt i etableringen af en promenade på indersiden af bølgeskærmen langs Vestmolevej, som skal give gæster på Vesthavnen mulighed for at opleve havet og havnen. Det bliver en spændende og udfordrende balancegang, der med respekt for prioritering af erhvervshavnen, samtidig skal skabe et område, der giver besøgende på havnen naturlige oplevelser.

På indersiden af bølgeskærmen bliver der etableret en højtliggende promenade med tre udsigtspunkter, der rækker ud over bølgeskærmen. Der bliver på den måde mulighed for både at gå en tur og se ud over havet, sidde og nyde udsigten, eller komme helt tæt på havet.

De eksisterende konstruktioner bliver bibeholdt, og promenaden bliver på den måde en tilføjelse til det eksisterende miljø, så havnen derved opnår et samspil mellem det nye og det eksisterende. De nye konstruktioner fastholder det rå udtryk, der kendetegner de eksisterende havnekonstruktionerne, og udformning er lavet, så de giver den nødvendige sikkerhed og tilgængelighed, samtidig med, at adgangen for fodgængere er koordineret med erhvervstrafikken i området.

Hirtshals Havns tekniske chef Peter Ydesen ser frem til arbejdet med promenaden:
- At bygge promenaden er en utrolig spændende opgave, der adskiller sig meget fra de 100% tekniske havnekonstruktioner, vi arbejder med til dagligt. Vi har arbejdet en del med planlægningen og høringer det seneste års tid, og nu hvor byggeriet går i gang, kan vi endelig se resultatet 1:1. Der skal tages en masse hensyn, når vi skaber nye rammer for oplevelser i et erhvervsområde, men det har været vigtigt for os at komme godt i mål, da vi vil give byen noget tilbage. Desuden er promenaden, det første der bygges i området siden Vesthavnen blev bygget i 1950'erne.
Promenaden bliver etableret som en del af den områdefornyelse i Hirtshals by som Hjørring Kommune arbejder med i et samarbejde med borgerne i Hirtshals. Det samlede arbejde med fornyelse af bymidten og moderniseringen af Vesthavnen, skal skabe et samspil i området, som åbner for oplevelser i krydsfeltet mellem by, havn, natur og hav.

Byggeriet af promenaden skal efter planen være færdig i slutningen af juni, og byggeriet vil blive gennemført i etaper, så promenaden kan tages delvist i brug hen over sommeren.