Hirtshals Havn underskriver samarbejdsaftale med Zeebrugge Havn


I forbindelse med det belgiske kongepars officielle besøg i Danmark den 28. - 30. marts, har Zeebrugge Havn og Hirtshals Havn underskrevet en samarbejdsaftale, der skal styrke relationerne mellem de to havne, samtidig med at aftalen skal danne grundlag for at udvikle de fælles forretningsmuligheder.

CEO ved Zeebrugge Havn Joachim Coen og bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen ved Hirtshals Havn underskrev ved en ceremoni under det kongelige besøg i København det dokument, der danner grundlaget for et strategisk samarbejde mellem havnene.

Den 16. februar 2016 åbnede rederiet CLdN den direkte rute mellem Zeebrugge og Hirtshals, og ruten har nu et år efter vist sin berettigelse, og de forretningsmuligheder som ruten åbner mulighed for, bliver stadig mere synlige i transportsektoren. CLdN's rute mellem Zeebrugge og Hirtshals tilbyder industrien i Skandinavien og i det vestlige Europa en transportløsning, der skaber en grundlæggende nytænkning, og resultatet er en konkurrencedygtig og effektiv shortsea transport, der aflaster det europæiske vejnet og begrænser klimabelastningen.

Ruten mellem Zeebrugge og Hirtshals giver Zeebrugge Havn et omdrejningspunkt i Skandinavien, hvormed havnen styrker sit shortsea netværk i Europa. Tilsvarende er Hirtshals Havn med den direkte rute, koblet på det globale netværk af oversøiske ruter, der anløber Zeebrugge Havn, som er en af Europas hovedhavne. CLdN's rute har således potentiale som feederrute, der på effektiv vis forbinder Norge, Sverige og Nordjylland med havnen i Zeebrugge, og dermed hele det globale rutenet. Yderligere har Hirtshals Havn via havnen i Zeebrugge forbindelse til England.Umiddelbart efter underskrivelsen af aftalen udtaler CEO ved Zeebrugge Havn Joachim Coens:
- Underskrivelsen af samarbejdsaftalen er en væsentlig udvikling i det forretningsmæssige samarbejde som vi har med Hirtshals Havn. Ved at styrke båndene mellem vores havne, kan vi forøge godsstrømmen mellem havnene og dermed øge trafikmængden.

Hirtshals Havns bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen siger i forlængelse af CEO Joachim Coens udtalelse:
- Det strategiske samarbejde, som vi med underskrivelsen af aftalen har tydeliggjort, vil kunne styrke mulighederne for effektive forretningsmæssige samarbejder, hvor vi ser potentialer, som tager afsæt i både den direkte søtransportforbindelse og den åbning der nu ligger lige for i samarbejdet mellem erhvervsklyngerne i Zeebrugge og Hirtshals.