Grønlandske fartøjer vælger Hirtshals til maritim service


I øjeblikket ligger flere grønlandske fartøjer ved kaj i Hirtshals. Alle fartøjer skal have foretaget et større servicearbejde. I slutningen af januar ankom SARFAQ ITTUK, som er et mindre passagerskib og del af Arctic Umiaq Line, der sejler mellem Nuuk og bygderne på Grønlands vestkyst. En lille uge efter ankom PAJUTTAT, som er et fragtskib fra Royal Arctic Line, der fragter gods mellem Grønland og Aalborg. Det to fartøjer skal ligge i Hirtshals til midten af februar.

Både SARFAQ ITTUK og PAJUTTAT skal have foretaget større malerarbejder, derudover skal fartøjerne også have lavet generel service såsom udskiftning af vinduer, og overhaling af propeller og truster. Foruden de to større grønlandske fartøjer, så ligger rejetrawleren SAKKAK fra Sisimiut også ved kaj ved Hirtshals Yard. SAKKAK har fået lavet en gennemgribende overhaling og er gået fra at være et ældre fartøj til i dag at stå som et spritnyt fartøj med ny fabrik, nye spil og ny aptering.

Direktør ved Hirtshals Yard, Rasmus Brohus, siger:
- Der er mange muligheder for at få foretaget skibsservice af denne art i både Nordatlanten, Norge og Danmark. Men det, der giver os og Hirtshals en lille fordel i forhold til andre steder, er vores overdækkede flydedok. Vi er ikke afhængige af vejrudsigten for at kunne udføre fx malerarbejde. Derudover så har vi et rigtig godt samarbejde mellem virksomhederne i Hirtshals, så kunden behøver kun at henvende sig et sted, så hjælper den pågældende virksomhed med kontakten til andre nødvendige håndværkere.

På Hirtshals Havn har virksomhederne god erfaring med servicering af grønlandske fartøjer. Virksomhederne har igennem flere år foretaget servicering og vedligehold af grønlandske rejetrawlere, som samtidig har kunnet lande deres fangster i Hirtshals. Det gode samarbejde i Hirtshals kommer desuden til udtryk i den fælles indsats med at trække flere opgaver til byen, heriblandt grønlandske fartøjer.