166 skoleelever blev introduceret til de maritime uddannelses- og karrieremuligheder


Torsdag den 28. september 2017 blev det årlige event Workforce of the Future afholdt i Hirtshals. Workforce of the Future har til formål at introducere og lære fremtidens arbejdskraft om de maritime uddannelses- og karrieremuligheder. Arrangementet i Hirtshals var det første af fire arrangementer. De efterfølgende arrangementer vil blive afholdt i Frederikshavn og Skagen 3/10 og i Hanstholm 25/10.

I Hirtshals deltog i alt 166 elever fra 8. klasse på Løkken skole, Tårs skole og Hirtshals skole samt elever fra Hjørring Produktionsskole. For at forberede eleverne til dagen havde styregruppen bag arrangementet i Hirtshals bestående af repræsentanter fra Det maritime brancheudviklingscenter MARCOD, Hjørring Kommune, Hjørring Erhvervscenter, UU-Hjørring, Dansk Metal, EUC Nord og Hirtshals Havn forud for arrangementet besøgt eleverne i klasselokalerne og givet indlæg på forældremøder på skolerne. Dermed var eleverne forberedte og klar til at lære om de maritime uddannelses- og karrieremuligheder.I Hirtshals var de mange elever på besøg på en række virksomheder:
- Blue Water Shipping
- Brdr. Schlie´s Fiskeeksport a/s
- Cosmos Trawl
- Fjord Line
- Hirtshals El-motorservice
- Hirtshals Havn
- Hirtshals Yard
- Kølemadsen
- MarineShaft
- Nordsøen Forskerpark
- Nordsøen Ocenarium
- Rederiet Isafold
- Tor-mo Trawl
- Vestkajens MaskinværkstedVirksomhedsbesøgene foregik om formiddagen hvor grupper på 10-13 elever cyklede ud på besøg hos de enkelte virksomheder. Om eftermiddagens lagde Nordsøen Ocenarium lokaler til et "uddannelsesløb", hvor eleverne fik en anden indgangsvinkel til de maritime karrieremuligheder. Her skulle eleverne på 12 poster i fællesskab løse forskellige opgaver, der alle relaterer til forskellige erhvervsuddannelser. Anette H. Sørensen, maritim lærlingekoordinator ved MARCOD, der deltager i arrangementet for fjerde år siger:
- Vi har igen haft en fantastisk dag med engagerede elever og lærere og er blevet bekræftet i, at grundig og god forberedelse af både elever, lærere og forældre giver gode resultater. Målet er nået, hvis vi kan få eleverne til at reflektere over, hvad de har oplevet, hørt og set i løbet af dagen. Denne viden får vi inden længe, når vi aflægger eleverne et afsluttende besøg i klasserne og evaluerer dagen med dem. Indenfor en kort årrække ser vi forhåbentligt nogle af eleverne i jobs hos de mange lokale deltagende virksomheder uden hvem vi ikke kan lave et arrangement som Workforce of the Future.

Linn Indrestand, udviklingskoordinator ved Hirtshals Havn og del af styregruppen bag arrangementet i Hirtshals siger:
- Vi havde en rigtig god dag. Eleverne viste stor interesse for at lære om de maritime uddannelses- og karrieremuligheder. Flere af eleverne sagde, at Workforce of the Future og introduktionen til de maritime uddannelses- og karrieremuligheder har givet dem viden om maritime muligheder som de ikke kendte til inden. Nogen sagde endda, at deres planer om at blive murer og bankmand nu er sat i bero til fordel for den maritime karrierevej.