Vindmølleprojekt på Hirtshals Havn blev sat i gang på et velbesøgt borgermøde


Hjørring Kommune havde mandag den 13. juni inviteret til borgermøde i forbindelse med igangsætning af lokalplanprocessen og VVM-processen om opstilling af vindmøller på Hirtshals Havns nye landudvidelse. Mere end 170 borgere havde taget imod tilbuddet om at deltage i den indledende debat. Derudover deltog politikere fra Hjørring Byråd og medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget for at få indtryk af stemningen hos borgere, der kan komme til at bo i møllernes omgivelser.

De fremmødte fik mulighed for at høre Hirtshals Havns begrundelser for at ansøge Hjørring Kommune om tilladelse til opstilling af fire vindmøller med en højde på 150 meter (fra terræn til vingespids i øverste position), samt Hjørring Kommunes orientering omkring lovgivning og tidsplanen i den kommende proces, hvor offentlige høringer udgør en væsentlig del. Niels-Kristian Balle fra Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning orienterede om de muligheder, borgerne har for at få foretaget undersøgelser som en del af planprocessen, og om de undersøgelser kommunen vil sætte i gang med hensyn til eksempelvis naboforhold, kirker, fugle og marsvin.Hirtshals Havn og havnens rådgiver EMD gav en orientering om begrundelsen for at opstille vindmøller på havneudvidelsen og de økonomiske muligheder, der er forbundet med projektet for borgere, der bor i nærheden af vindmøllerne. En køberetsordning betyder, at borgere inden for en afstand på op til 4,5 km fra vindmøllerne har mulighed for at købe andele i møllerne. Tilsvarende sikrer en værditabsordning, at boliger, der af et offentligt vurderingsnævn vurderes at blive værdiforringet, skal have godtgjort tabet.

Bestyrelsesmedlem ved Hirtshals Havn, Mogens Bjerre, siger i forbindelse med borgermødet:
- Vi ønsker på Hirtshals Havn at opstille de fire vindmøller på havneområdet for at styrke havnens økonomiske muligheder for i fremtiden at kunne sikre en endnu kraftigere udvikling af aktiviteterne på havnen. Desuden er vindmøllerne en forudsætning for den landudvidelse, vi er ved at etablere i øjeblikket, og møllerne vil være med til at skabe et økonomisk grundlag for en fremtidig udbygning af havnen.På mødet var der generelt en bred opbakning til havnens vindmølleprojekt, men også enkelte kritiske røster og negative holdninger til gennemførelse af vindmølleprojektet. Hjørring Kommunes politikere og repræsentanter for forvaltningen og repræsentanterne fra Hirtshals Havn lyttede til de tanker og bekymringer, der blev fremført, og tog imod forslag til belysning af projektet.

Teamleder Michael Hammer hos Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning kunne efter borgermødet konkludere:
- Vi fik præsenteret vindmølleprojektet på havnen, og der blev informeret om hele den lovgivningsramme, der skal overholdes under planlægningen af projektet. Sammen med de muligheder og bekymringer der blev belyst af borgerne, har vi fået et godt indtryk af fokusområderne i projektet og det videre arbejde. Fra Hjørring Kommunes side er vi tilfredse med mødets forløb, og især at vi fik mange indspil til det arbejde, som vi nu skal i gang med. Med udgangspunkt i mødet ser vi positivt på den kommende proces og dialog med borgere, virksomheder og organisationer.

Hirtshals Havn vil søge den største mulige åbenhed og synlighed omkring hele planlægningsprocessen, og havnen vil derfor løbende informere om vindmølleprojektet på hjemmeside, Facebook og gennem den lokale radio SkagaFM. Hjørring Kommune og Hirtshals Havn er lydhør over for de tanker, som borgerne kom frem med under mødet, og vil lade tankerne indgå i det videre planarbejde.