Stor succes i Hirtshals med ny uddannelse inden for fiskeindustrien


I april 2016 blev der lanceret en basisuddannelse målrettet job i fiskeindustrien i Hirtshals. Uddannelsen har nu knap 2,5 måned efter vist sig at være en stor succes. 19 personer blev efter et informationsmøde valgt ud til at deltage i kurset, og af gennemførte 12. To sprang fra, da de kom i beskæftigelse andet steds, mens otte personer efterfølgende er blevet tilbudt job i fiskeindustrien.Fiskeindustriens mangel på kvalificeret arbejdskraft er baggrunden for opstart af det nye uddannelsesforløb. Formålet med uddannelsen er at give deltagerne en grundlæggende introduktion til det at arbejde i fiskeindustrien. Uddannelsen løber over 27 dage og indeholder to praktikperioder. Ved at uddanne og sikre en kvalificeret arbejdsstyrke inden for fiskeindustrien vil det fremover kunne bruges som et konkurrenceparameter, når nye virksomheder skal etablere sig. Projektleder Stein-Erik Linna, Hjørring Kommune, siger om projektet:
- Kurset har været baseret på fiskeindustriens egne ønsker, og resultatet viser, at idéen bag er rigtig. Vi har nu evalueret det første kursus, og vil i samarbejde med industrien justere lidt på indholdet til det næste kursus. Fiskebranchen i Hirtshals er en dynamisk branche med gode jobmuligheder, og dette kursus giver deltagerne klart bedre muligheder for at få foden inden for i denne branche.Uddannelsen er blevet til i et samarbejde mellem EUC Nord og netværket HG2020, som består af Hirtshals Fiskeeksportørforening, Hirtshals Fiskeriforening, Hirtshals Fiskeauktion, Hirtshals Havn, Nordsøen Oceanarium & Forskerpark, Hjørring Erhvervscenter og Hjørring Kommune. Næste hold vil blive startet op i løbet af september måned.