Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, møder Det Maritime Danmark


- Det er nødvendigt, at vi har fokus på uddannelser i relation til de højt specialiserede arbejdspladser, der er i den maritime sektor på havnene, og desuden er havnene i sig selv vigtige, med de private arbejdspladser som virksomhederne på havnene skaber. Derfor skal vi have en god erhvervspolitik, der kan understøtte væksten - særligt inden for de maritime erhverv.
Dette var formand for socialdemokraterne, Mette Frederiksens, korte konklusion efter et besøg på Hirtshals Havn onsdag den 25. maj 2016.

Mette Frederiksen besøgte Hirtshals Havn, der er blandt Danmarks største erhvervshavne, for at få et indblik i Det Maritime Danmark og den fremdrift, der kendetegner virksomhederne i den maritime sektor i Nordjylland.

Hjørring Kommunes borgmester, Arne Boelt, udtaler i forbindelse med formandsbesøget:
- Hirtshals Havn er motoren i den erhvervsmæssige udvikling i vores kommune, og det er derfor vigtigt, at vores landspolitikere har det rigtige billede af, hvor vækstmulighederne ligger, og hvilke udfordringer vi har for at kunne fortsætte den vækst, vi har skabt over de seneste år.Under besøget i Hirtshals aflagde Mette Frederiksen besøg på Hirtshals Yard, MarineShaft og Safe Ocean Service, hvor virksomhederne samstemmende lagde vægt på behovet for, at der bliver uddannet kvalificeret arbejdskraft, og at det er muligt at tiltrække tilstrækkeligt med arbejdskraft.

Mette Frederiksen kunne med indtrykkene af de kompetencer, der ligger i den maritime klynge, konkludere:
- Vi har i Danmark en række innovative og konkurrencedygtige maritime virksomheder, og de kræver de rigtige rammebetingelser og uddannelser med et højt kvalitetsniveau for at kunne fortsætte udviklingen. Uddannelse er afgørende for, at Danmark kan fastholde sin position i det globale maritime marked. Og det må vi forholde os til.

På Hirtshals Havn så Mette Frederiksen også ind i fremtiden i den internationale skibsfart, da hun besøgte "Hirtshals LNG", der leverer flydende naturgas til Fjord Lines klimavenlig cruisefærger. Der bliver løbende bygget flere LNG-drevne skibe, og i takt med at forsyningsnettet bliver udbygget, vil en del af den internationale skibsfart skifte til det mere klimavenlige brændstof.