Skatteminister, Karsten Lauritzen, vurderede toldforhold på Hirtshals Havn


Mandag den 6. juni var skatteminister Karsten Lauritzen på et hurtigt visit på Hirtshals Havn, for at møde havnens bestyrelse og ledelserne hos rederierne Color Line og Fjord Line. Skatteministerens korte besøg på havnen blev brugt til at drøfte udfordringerne ved forskellige krav til toldfaciliteter, og ønsket om at få skabt et ensartede regelsæt for alle aktører uanset, hvor i landet de er hjemmehørende.Hirtshals Havn er en af Danmarks største transporthavne og i 2015 passerede knap 800.000 biler og 161.000 lastbiler over havnen. Udfordringen for både havn og rederier er, at der ikke eksisterer et fælles regelsæt for toldkontrol og -faciliteter. Væksten i lastbiltrafikken har over de senere år været ca. 10.000 på årsbasis, og for at holde denne vækst er det vigtigt, at faciliteterne på havnen møder tranportørernes behov og at arbejdsgangen er smidig og dynamisk.I forhold til færgetrafikken, har rederierne oplevet, at toldarbejdet forsinker afgange til stor gene for både rederiet, erhvervslivet og de almindelige passagerer. I 2015 havde Color Line seks forsinkede afgange, som kan relateres direkte til toldkontrol. Overført til passagerer drejer det sig om knap 10.000 personer, som blev berørt af disse forsinkelser. Dette har desværre stor betydning for både rederi og havn, da man risikere, at gods og rejsende finder andre transportveje.Skatteminister Karsten Lauritzen lagte vægt på, at toldområdet vil få stærkere politisk fokus frem mod 2020, hvor der skal skabes en klarere struktur og udarbejdes klare retningslinjer inden for området. Skatteministeren var derfor glad for at få input til det kommende arbejde. Hirtshals Havn havde taget problemstillingen op, da havnen og rederierne, som besejler havnen, i samarbejde med SKAT gerne vil yde den bedste service til kunderne.