NORDFISK - fiskerisamarbejde mellem Strandby, Skagen og Hirtshals bliver virkelighed


Der er på et møde mellem repræsentanter for fiskerisektorerne i Strandby, Skagen og Hirtshals taget en beslutning med historiske dimensioner. Efter nogle måneders konstruktive drøftelser og sonderinger af de markedsmæssige muligheder var der enighed om at samle kræfterne i en stærk klynge, der har som hovedmålsætning at synliggøre dagsfriske konsumfisk og skaldyr, der landes og sælges over fiskeauktionerne i Vendsyssel, på europæisk plan.

Rødspætter på is

NORDFISK er navnet på det nye fiskerisamarbejde i Vendsyssel, som omfatter fiskeauktionerne, fiskeriforeningerne, fiskeeksportørforeningerne og havnene i de tre fiskeribyer Strandby, Skagen og Hirtshals. Nordsøen Forskerpark er den koordinerende partner, som vil spille en central rolle i såvel netværkets etablering som når netværket skal virkeliggøre de tanker, der er udgangspunktet for det nye brede samarbejde. Konkret handler det om et imageløft, bedre branding af fisk fra Vendsyssel, men også mulige logistiske samarbejder.

Fiskeauktion

Indledningsvis er der aftalt en tre-årig samarbejdsperiode, hvor parterne skal vise, at der kan skabes yderligere fornyelse og vækst i fiskeriet i Vendsyssel.

Claus Hjørne Pedersen, formand for Strandby Fiskeriforening, siger:
- Det har været en meget spændende proces at samle parterne i Vendsyssel, hvor der gennem hele perioden har været en grundlæggende vilje til at se nye muligheder i at samarbejde. Det har ikke tidligere været muligt at samle kræfterne i fiskeriet i Vendsyssel, så derfor står vi nu med noget nyt og dermed også med helt nye perspektiver for større omsætning og større værdiskabelse hos alle parterne i samarbejdet. Dermed følger også en naturlig afsmitning på det omgivende samfund.Netværket skal over de sidste måneder af 2016 konkretisere samarbejdet, og herefter bliver der hurtigt sat handling bag intentionerne. Dette betyder, at der fra årsskiftet skal sættes gang i konkrete udviklingstiltag.

Mads Larsson, formand for Skagen Fiskeeksportørforening, ser fremad:
- Vi går en spændende tid i møde, og vi er alle bevidste om, at der ligger et hårdt stykke arbejde forude, men det afskrækker os ikke, for vi har en god indledende proces at bygge videre på. Desuden kan vi jo håbe, at NORDFISK på sigt kan være med til at styrke hele fiskerisektoren i Danmark sammen med de to øvrige væsentlige fiskeriklynger i Danmark.