Kom til foroffentlighedsmøde omkring vindmøller på Hirtshals Havn


Mandag den 13. juni kl. 19.00 inviterer Hjørring Kommune til foroffentlighedsmøde omkring opstilling af fire vindmøller langs ydermolen på Hirtshals Havns nye landudvidelse. Mødet bliver holdt på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals og alle er velkomne. Tilmelding er nødvendig af praktiske grunde og kan ske på tmplan@hjoerring.dk.

Hirtshals Havn har ansøgt Hjørring Kommune om tilladelse til opstilling af vindmøllerne, og det er i forbindelse med Hjørring Kommunes igangsættelse af VVM-processen, at der afholdes foroffentlighedsmøde. Med mødet bliver borgere i Hirtshals inviteret til at komme med forslag til særlige forhold, der bør undersøges i forbindelse med den VVM-proces, der vil køre over minimum det næste år. VVM-processen omfatter miljøundersøgelser og andre forhold, der er vigtige for vindmøllernes omgivelser. Under processen vil der være høringsperioder, hvor borgere og organisationer kan give deres holdninger til kende.I forbindelse med foroffentlighedsmødet vil Hirtshals Havn præsentere materiale og animationer, der illustrerer vindmøllerne og viser vindmøllernes placering i forhold til havnen og omgivelserne. Vindmølleprojektet omfatter fire møller, der fra jordoverfladen til vingespids i øverste position måler 150 meter, og som bliver placeret med en indbyrdes afstand af ca. 340 meter. Højden på vindmøllerne svarer til højden på benene på den beboelsesrig, der i øjeblikket ligger i havnens Østbassin 2.

Hirtshals Havn vil i forbindelse med gennemførelsen af vindmølleprojektet søge den størst mulige offentlighed omkring aktiviteterne i vindmølleprojektet, og vil derfor bruge hjemmeside, radio og Facebook til at være i kontakt med borgere og organisationer.

Hver af vindmøllerne vil kunne producere strøm svarende til de omkring 2.000 husstande i Hirtshals by, og på den måde vil vindmøllerne bidrage til den grønne omstilling i Hjørring Kommune og Vendsyssel. Få mere information om projektforslaget på Hjørring Kommunes hjemmeside www.hjoerring.dk.