Hirtshals Havn styrker indsatsen i den maritime service


Med udgangspunkt i Hirtshals Havns Vision 2020, er der pr. 1. april 2016 afsat yderligere ressourcer for at styrke indsatsen i den maritime service i Hirtshals. Hirtshals Havn har derfor ansat Linn Indrestrand i en nyoprettet stilling som udviklingskoordinator, for at sætte fokus på udviklingen af den maritime service.

Linn Indrestrands primære arbejdsområder er at bidrage til et højere aktivitetsniveau hos eksisterende virksomheder, tiltrække nye virksomheder samt styrke samarbejde og kompetenceudvikling hos virksomhederne på havnen.Om ansættelsen ved Hirtshals Havn udtaler Linn Indrestrand:
- Jeg ser frem til samarbejdet med virksomhederne på Hirtshals Havn, omkring udvikling af den maritime service. Hirtshals Havn rummer store potentialer inden for det maritime område, med den klynge af virksomheder der allerede er her på havnen. Med havneudvidelsen på 250.000 m² er der også gode muligheder for udvidelse af eksisterende virksomheder, samtidig med at der er plads til etablering af nye virksomheder. Mit fokus bliver at tiltrække nye virksomheder og opgaver til Hirtshals, og jeg er allerede i god dialog med potentielle virksomheder omkring norsk maritim service. Det er vigtigt for mig, at mine projekter skaber vækst og udvikling i Hirtshals, samtidig med at de er realistiske og langsigtede. Der er mange muligheder i Hirtshals, og jeg glæder mig til at arbejde koncentreret omkring den maritime service på Hirtshals Havn.

Linn Indrestrand er uddannet rørlægger, svejser og VVS-ingeniør ved en norsk virksomhed inden for offshore og almen industri. Senest har Linn arbejdet som salgs-og markedschef i netværket Repair4Norway, hvor 14 virksomheder fra Hirtshals samarbejdede om tiltrækning af opgaver. I arbejdet med Repair4Norway fik Linn et godt kendskab til den maritime service på Hirtshals Havn, samtidig med der blev opbygget et godt netværk til den maritime offshore- og servicesektor i Syd- og Vestnorge.