Hirtshals Havn satte rekord igen i 2015


Hirtshals Havns omsætning har hidtil ikke været større end den rekordomsætning, som havnen realiserede i 2015. Tilsvarende har Danmarks syvende største erhvervshavn opnået et tilfredsstillende regnskabsresultat på 14,5 mio. kr.

Med en omsætning på 73,8 mio. kr. har Hirtshals Havn brudt endnu en grænse i havnens løbende vækst, og Hirtshals Havn har dermed for sjette regnskabsår i træk oplevet en samlet omsætningsfremgang. Fremgangen er realiseret gennem en organisk vækst på havnens primære forretningssegmenter, og er dermed direkte relateret til en stabil organisk vækst hos havnens kunder. Således har havnen i 2015 oplevet vækst og omsætningsrekorder på hovedparten af sine centrale forretningsområder inden for transport- og fiskerisegmenterne.Bestyrelsesformand, Anker Laden-Andersen, siger med tilfredshed:
- Vi har fra 2014 til 2015 realiseret en omsætningsstigning på 7,4 %, og det er en udvikling, der er skabt gennem en organisk vækst i havnens centrale forretningssegmenter. Yderligere er det væsentligt, at vi fortsætter den økonomiske konsolidering, som er en af vores målsætninger. Selv om ikke alle forretningsområder har bidraget lige meget til væksten, så er det generelt et positivt billede, der tegner sig af erhvervsaktiviteterne i Hirtshals. Det bliver stadig sværere at fortsætte vækstrater i den størrelsesorden, som vi har realiseret over de seneste år, og derfor skal vi være stadig mere målrettede i det udviklingsarbejde og de initiativer vi sætter i søen, så vi ikke taber omgangshøjde. Vores forventning er naturligvis yderligere vækst i 2016.Havnens omsætning kan tages som udtryk for erhvervsklimaet i Hjørring Kommune, og omsætningsstigningen dokumenterer således det stigende aktivitetsniveau, der kendetegner en lang række af virksomhederne i Hirtshals. Flere virksomheder i Hirtshals sætter nye initiativer i værk i form af udvikling af nye forretningsområder og udvidelse af eksisterende aktiviteter. I 2015 har der været byggeri hos Duusgaard Coating, Claus Sørensen A/S, Hirtshals El-Motorservice, Nordrep og Niels Jensen & Co. Yderligere er kontorfaciliteterne hos North Atlantic Shipping blevet udvidet betydeligt. Disse initiativer indikere, at Hirtshals Havn efter omsætningsrekord for sjette år i træk, har et endnu stærkere fundament at fortsætte udviklingen på i de kommende år.Inden for offshoreaktiviteterne på Hirtshals Havn, har der også i 2015 været en væsentlig udvikling med Safe Ocean Services etablering som en del af serviceklyngen ved Østbassin 2. Allerede i 2016 har Safe Ocean Services etablering på Hirtshals Havn sat sit tydelige præg på havneområdet, idet virksomheden i starten af året har to beboelsesrigge til vedligehold.

Ud over fokuseringen på den forretningsmæssige udvikling og vækst i aktiviteterne, så prioriterer Hirtshals Havn også udviklingen af de fysiske rammer, som havnen kan tilbyde sine kunder. Derfor arbejder havnen med såvel planlægning af den fysiske udbygning af havnen som planlægning af havnens økonomisk udvikling i forhold til at kunne virkeliggøre havnens fremtidige strategisk-baserede udviklingstiltag og udbygninger.Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen supplerer:
- Vi har absolut positive forventninger til de kommende år, der blandt andet er blevet forstærket af, at der i februar 2016 er opstartet en rute mellem Zeebrugge, Hirtshals og Göteborg. Det momentum der hermed er skabt, skal udnyttes til at sætte yderligere fart på væksten. Jeg ser over de kommende år Hirtshals udvikle sig til et samlet logistikcenter og erhvervsområde, hvor de formelle grænser mellem havn og erhvervsområder udviskes i endnu større grad end det der kendetegner Hirtshals i dag. Væksten vil presse vores rammer til det yderste, og det forholder vi os naturligvis konstruktivt til. Yderligere er det spændende og tilfredsstillende at se, at nordjyske havne fokuserer deres vækstinvesteringer i relation til udlandet, og dermed på nye aktiviteter, der kan skabe yderligere vækst i Nordjylland.