Hirtshals Havn og Zeebrugge Havn udvikler samarbejdet og rederiet CLdN udvider


Onsdag den 1. juni inviterede Hirtshals Havn og Zeebrugge Havn til transportkonference i Hirtshals, hvor gæsterne fik mulighed for at høre om de nye transportløsninger, nye markeder og generelle besparelser i tid og penge, som det nye samarbejde mellem de to havne og rederiet CLdN kan betyde for den europæiske og skandinaviske industri - herunder især transportsektoren. Ligeledes offentliggjorde CLdN nyheden om, at de planlægger at udvide servicen på Hirtshals.Den nye rute mellem Hirtshals, Zeebrugge og Göteborg, som CLdN startede op i februar, har givet transportørerne i både Nordjylland, Skandinavien og Europa nye muligheder for effektive transportløsninger, når gods skal flyttes mellem Skandinavien og det vestlige Europa. Hirtshals Havn er det nordlige omdrejningspunkt, og i havnen kobles CLdN's rute med Color Lines og Fjord Lines ruter til Norge samt Smyril Lines ruter til Island og Færøerne.

Zeebrugge Havns kommercielle direktør, Emmanuel van Damme, præsenterede Zeebrugge Havn og de muligheder, havnen giver i forhold til nye transportkorridorer. Med CLdN's rute kobles Hirtshals Havn nu med ruterne ud fra Zeebrugge mod England, Irland, Spanien og Portugal. Ind i Europa er Zeebrugge forbundet med de store metropoler som Paris og Milano med jernbane og motorvej, og på den måde kobles byområderne i Norge og den nordlige del af Jylland med centrale destinationer i Europa via havnene i Hirtshals og Zeebrugge.

Havnen i Zeebrugge har, som en af Europas største havne med en årlig omsætning på 38,8 mio. tons gods, et vidt forgrenet oversøisk rutenet. På Zeebrugge Havn er der container- og ro/ro-ruter til blandt andet Asien, Nord- og Sydamerika og Afrika, og dermed tilbydes industrien i Skandinavien nu globale forbindelser ud fra Zeebrugge Havn via Hirtshals Havn. Samtidig er Zeebrugge Havn verdens største havn på import og eksport af fabriksnye biler, og dermed er der helt nye perspektiver for import af nye biler til de skandinaviske markeder.CLdN udvider på Hirtshals Havn
Linjechef for CLdNs skandinaviske ruter, Steven Van Loo, præsenterede rederiet samt de transportløsninger, rederiet tilbyder. Steven Van Loo brugte konferencen til at lancere nyheden om, at CLdN planlægger at supplere det nuværende nordgående anløb af Hirtshals Havn med et sydgående anløb. Hirtshals Havn anløbes i dag tirsdag morgen på CLdN's sejlads fra Zeebrugge til Göteborg, og det er Steven Van Loos forventning, at rederiets skibe, inden for en rimelig tidshorisont også vil anløbe Hirtshals Havn søndag aften på sejladsen fra Göteborg til Zeebrugge.

Dermed efterkommer CLdN markedets ønske om at kunne tilbyde nord- og sydgående sejladser på Hirtshals Havn. Med to ugentlige anløb af Hirtshals Havn tilbyder CLdN en frekvens, der giver transportørerne bedre udnyttelse af trailere og containere på trafikkerne mellem Skandinavien og Vesteuropa. Ruten Zeebrugge - Hirtshals - Göteborg har dermed allerede nu vist sin levedygtighed, og tilføjelsen af endnu et anløb viser, at markedet ser muligheder i ruten.

Hirtshals Havns bestyrelsesformand, Anker Laden-Andersen, konkluderede ved konferencens afslutning:
- Vi har set de positive perspektiver, der ligger i CLdN's rute mellem Zeebrugge, Hirtshals og Göteborg, og dermed også de udviklingspotentialer, vi på Hirtshals Havn skal være med til at gøre til virkelighed. Jeg har under konferencen talt med folk fra den nordjyske industri og speditører, der ser nye muligheder, og som allerede er gået i drøftelser med CLdN om transporter. Vi kan konkludere, at CLdN har set rigtigt, og at mulighederne er mange flere, end vi kunne se, da ruten blev startet op i februar.