Den første bygning på Hirtshals Havns landudvidelse etableret


Den første bygning på Hirtshals Havns nye landudvidelse står nu næsten færdig, på trods af at selve landudvidelsen endnu ikke er helt færdig. Bygningen skal indeholde nye toldfaciliteter til Fjord Line, som i forbindelse med udvidelsen også får nye check-in faciliteter, der skal give rederiet en større kapacitet.På nuværende tidspunkt er over 50 % af de nye erhvervsarealer reserveret til nye og eksisterende virksomheder, og havnen modtager hele tiden flere interessante tilkendegivelser. Infrastrukturen, som omfatter de nye vejanlæg på landudvidelsen, forventes at blive taget i brug i løbet af sommeren 2016.Hirtshals Havns tekniske chef, Peter Ydesen, siger:
- Havneudvidelsen forløber efter planen, og vi har nu nået endnu en milepæl med opførelsen af den første bygning på de nye arealer. Andre milepæle har været etablering af mole og sandopfyldning, men byggeriet er et tegn på, at vi snart er ved at runde sidste etape af projektet. Vi glæder os til at kunne byde nye virksomheder og brugere velkommen på det nye havneareal.Ligeledes har Hirtshals Havn netop fået tilladelsen til at etablere et 35.000 m² spulefelt på landudvidelsen. Spulefeltet skal bruges til at deponere materiale fra oprensning i havnebassinet, og på sigt vil det areal også kunne bruges til yderligere erhvervsarealer på landudvidelsen. Alt i alt har Hirtshals Havn nu udvidet det eksisterende havneområde med 30 %.