Velbesøgt arrangement til "Havnedag for alle"


Mandag den 9. november 2015 blev Hirtshals Havns årlige offentlighedsarrangement "Havnedag for alle" afholdt på Nordsøen i Hirtshals. "Havnedag for alle" har løbende gennem årene fået større tilslutning, og i år var godt 90 gæster mødt op for at høre om Hirtshals Havn i dag, status for landudvidelsen, opstilling af vindmøller, Masterplan 2030-3 og Hirtshals som logistikcenter.

Arrangementets højdepunkt var uddelingen af Hirtshals Havns årlige sponsorat, som i år blev overrakt til Horne Beboerforenings formand, Kristian Holme Andersen. Horne Beboerforening er i gang med at indsamle 1,5 mio. kr. til projektet "Det Grønne Hjørne", som går ud på at lave et samlingssted i byen, hvor der skal etableres skaterramper, legeplads, baner til boldspil, bålplads og grønne arealer m.m. Med Hirtshals Havns bidrag på 25.000 kr. er Horne Beboerforening netop nået i mål med indsamlingen, og foreningen forventer at tage første spadestik til foråret.Hirtshals Havns bestyrelsesformand, Anker Laden-Andersen, åbnede "Havnedag for alle" med at byde de godt 90 gæster velkommen, og lod derefter ordet gå videre til havnedirektør, Jens Kirketerp Jensen, som startede med at fortælle om Hirtshals Havn i dag og Hirtshals som logistikcenter. Havnedirektøren fortalte, at Hirtshals Havn er i gang med en forandring fra havn til intermodalt logistikcenter, som fremover vil gøre havnen til drejeskive for søtransport, banetransport og vejtransport.

 

Yderligere fortalte Jens Kirketerp Jensen om de anlægsinvesteringer, der er blevet udført eller igangsat i 2015 for at opgradere infrastrukturen i Hirtshals. Det drejer sig om etableringen af en kombiterminal, en indfaldsvej, en landudvidelse og et nødfærgeleje, der tilsammen udgør investeringen på i størrelsesorden 180 mio. kr. Desuden fortalte havnedirektøren, at Hirtshals Havn arbejder på at opstille 4 vindmøller på landudvidelsen med en højde på 150 meter. 20 % af møllerne skal sælges lokalt ifølge VE-loven, og havnen arbejder intenst på at finde en ejerstruktur på de sidste 80 %, som sikrer en lokal forankring.

Jens Kirketerp Jensen sluttede sit oplæg af med at orientere om Masterplan 2030-3 og løftede hermed sløret for fremtidige udbygninger af havnen. Han understregede dog, at masterplanen er en kan-plan og ikke en skal-plan. Med disse ord startede spørgelysten fra de fremmødte gæster, der gav en god dialog mellem gæsterne og havnens repræsentanter.