Trafikken på godsbaneterminalen ved Hirtshals Havn udbydes i koncession


I et tæt samarbejde med Nordjyske Jernbaner og Hirtshals Havn kan Hjørring Kommune nu udbyde trafikken på godsbaneterminalen i koncession sammen med driften af terminalen.

Udviklingen af Hirtshals som et logistikcenter placeret centralt i Skandinavien er over de seneste år blevet styrket, og fra midten af 2015 udgør Hirtshals et intermodalt omdrejningspunkt, når en ny godsbaneterminal står klar til at blive taget i anvendelse.Godsbaneterminalen i Hirtshals kommer til at ligge mellem Hirtshals Havn og Hirtshals Transport Center, og med direkte adgang til motorvej E39. Anlægsarbejderne er allerede påbegyndt, og forventes at være afsluttet medio året. Godsbaneterminalen består af 675 meter spor og 24.000 kvadratmeter opmarchplads liggende parallelt med den eksisterende jernbane mellem Hjørring og Hirtshals.

Der er i transportsektoren synlige forventninger til, at godsbaneterminalen ved Hirtshals Havn vil være med til, at transportudbyderne i godstransportsektoren kan tilbyde nye løsninger i Skandinavien. På denne måde vil godstransporten kunne optimeres, idet det vil være muligt at kombinere vejtransport, søtransport og jernbanetransport på den mest fordelagtige måde.I sammenhæng med etableringen af godsbaneterminalen skal der etableres samarbejde med en operatør, der skal drive jernbanetrafikken på Hirtshals, samt forestå driften af selve godsbaneterminalen.

Hjørring Kommunes tekniske direktør Andreas Duus siger i forbindelse med udbuddet:
- Hos Hjørring Kommune og vores samarbejdspartnere er vi naturligvis interesseret i at finde den rette operatør på jernbanetrafikken, for på den måde at sikre den rette fremadrettede løsning til gavn for erhvervsudviklingen og godstransporten i Skandinavien. Vi har i arbejdet med koncessionsudbuddet haft væsentligt fokus på at skabe en løsning, der på alle måder understøtter udviklingen, samtidig med at vi får en økonomisk bæredygtig løsning.

Ansøgningsfristen er den 26. januar 2015 kl. 16.00, og udbudsmaterialet kan downloades i dette link til Hjørring Kommunes hjemmeside.