Trafikken over Hirtshals Havn overgik sig selv i 2014


På Hirtshals Havn har 2014 været kendetegnet ved at være endnu et år med stigende trafik, og således er der igen sat nye rekorder på alle centrale dele i transportsegmentet. Trafikken over den nordjyske havn, der er blandt Danmarks syv største erhvervshavne, har i 2014 udgjort:

  • Gods 1,6 mio. tons
  • Lastbiler 151.000 enheder
  • Personbiler 734.000 stk.
  • Passagerer 2,4 mio. personer


Fra 2013 til 2014 kan Hirtshals Havn fremvise vækstrater mellem 6,2 % og 9,2 % på transportområdet.Anker Laden-Andersen, bestyrelsesformand ved Hirtshals Havn siger om trafiktallene i 2014:
- Det er naturligvis tilfredsstillende at konstatere, at trafikken over Hirtshals Havn har været stigende på alle segmenter i 2014, og det kan vi og vores samarbejdspartnere bruge som en positiv milepæl, nu hvor tallene officielt foreligger. Vi kan dog ikke læne os trygt tilbage og regne med at udviklingen fortsætter af sig selv. Den, der står stille, går baglæns. Vi skal videreudvikle os og udnytte vores helt særlige unikke placering i Skandinavien, og derfor forventer vi også yderligere vækst i 2015. Det er derudover nødvendigt, at vi får etableret nye ruter på havnen, hvis vi skal fortsætte væksten ud over det niveau, vi forventer at nå i 2015.

Hirtshals Havn offentliggjorde i slutningen af 2014 perspektiver og målsætninger for havnens fremtid, som de er formuleret i Vision 2020. Nu sætter havnen de nødvendige ressourcer ind på at gøre Vision 2020 til virkelighed, og dermed prioriterer havnen også ressourcer på at styrke den udvikling og vækst, der over de seneste år har præget Hirtshals.Med ressourceindsatsen vil Hirtshals Havn styrke sin position i markedet som godsomdrejningspunktet i Skandinavien. Denne udvikling understøttes yderligere af statens finansiering af en godsbaneterminal ved havnen. Godsbaneterminalen vil efter planen stå færdig i midten af 2015.

Fiskeriet
Fiskeriet på havnen har over 2014 udviklet sig bedre end forventet, og landingen af fisk har vist en lille stigning på såvel mængde som værdi, hvor havnen havde forventet et fald. Det er således gået mærkbart bedre, end det var skønnet for året som helhed.

Laden-Andersen siger i relation til udviklingen i fiskeriet:
- Overordnet betragtet er det naturligvis tilfredsstillende, at så væsentligt et forretningssegment udvikler sig positivt, og det dokumenterer også bare, at det er rigtigt valgt, at vi sætter ressourcer ind på at sætte mere fart på udviklingen. Vi styrker ikke tendenserne over nat, men vi skal inden for få år se, at vi har skabt en tydelig positiv udvikling i fiskerisektoren i Hirtshals.Positiv forventning til 2014
Den rekordstore aktivitet på Hirtshals Havn i 2014 indikerer, at havnen på ny når en omsætningsrekord. Omsætningen bliver kendt, når havnen offentliggør sit 2014-regnskab i april.