Statsministeren tippede første læs sand til havneudvidelsen


Statsminister Helle Thorning-Schmidt besøgte Hirtshals Havn torsdag den 26. februar 2015, hvor hun markerede starten på de anlægsarbejder, der hen over 2015 vil udvide havnen med 250.000 kvadratmeter. Hirtshals Havn investerer i landudvidelsen for at udbygge rammerne for erhvervslivet, så de seneste års vækst vil have betingelserne for at fortsætte over de kommende år.Hirtshals Havn vil med den udvikling, der skal præge havnen over de kommende år, gøre havnen til et omdrejningspunkt for godstransport i Skandinavien. De investeringer, der i disse år gennemføres i Hirtshals, er derfor grundlaget for, at Hirtshals over de kommende år kan udvikle sig til et logistikcenter.

Ved arrangementet overværede de fremmødte erhvervsledere, entreprenører, rådgivere og politikere, at statsminister Helle Thorning-Schmidt med dumper tippede de første kubikmeter sand i havet. Herefter kunne entreprenøren fortsætte arbejdet med at fylde de 500.000 - 700.000 kubikmeter sand i havet, som skal udgøre landudvidelsen.Den nordjyske havn gennemfører i 2015 investeringer for 110 mio. kr. i en landudvidelse og den infrastruktur, der skal være med til at sikre en effektiv trafikafvikling på Østhavnen og på NordsøTerminal. Med landudvidelsen skabes opmarcharealer og kajnære erhvervsarealer til den maritime servicesektor.

Hirtshals Havn vil med investeringerne fastholde det stigende aktivitetsniveau, der har kendetegnet Hirtshals over de seneste år. Dermed vil havnen også i fremtiden være en væsentlig spiller, når det handler om at skabe udvikling og vækst i Nordjylland og i Skandinavien.De samlede infrastrukturinvesteringer i Hirtshals vil i 2015 udgøre i størrelsesorden 180 mio. kr., som omfatter en godsbaneterminal, havnens landudvidelse og en indfaldsvej. Investeringen i godsbaneterminalen foretages af den danske stat i samarbejde med Hjørring Kommune og Hirtshals Havn, og indfaldsvejen, der forbinder motorvej E39 ved Hirtshals Trans-port Center med Østhavnen, anlægges af Hjørring Kommune.


Flere billeder fra dagens arrangement kan ses på Hirtshals Havns facebookside.