Offshore Base Scandinavia styrker organisation og indsats


Den nordjyske offshore-klynge "Offshore Base Scandinavia" tog torsdag den 5. februar 2015 et vigtigt skridt ind i en fortsat udvikling af offshore-satsningen. Efter en 2-årig opstarts- og projektfase har de deltagende virksomheder besluttet at fortsætte samarbejdet i en forening, med en målrettet indsats omkring udviklingen af offshore-kompetencerne i Nordjylland.

Foreningen Offshore Base Scandinavia konstituerede sig på det første bestyrelsesmøde med havnene i Frederikshavn og Hirtshals som formandskab. Formand for Offshore Base Scandinavia er administrerende direktør ved Hirtshals Havn, Jens Kirketerp Jensen, og næstformand er Mikkel Seedorff Sørensen, administrerende direktør ved Frederikshavn Havn.Offshore Base Scandinavia består i dag af mere end 30 virksomheder fra Vendsyssel, og flere virksomheder har vist interesse for at blive en del af den nordjyske offshore-klynge. Foreningens nye bestyrelse forventer således, at medlemskredsen vil vokse over de kommende år.

Stadig stærkere spiller i offshore-sektoren
I forbindelse med etableringen af foreningen Offshore Base Scandinavia udtaler formanden:
- Det er et meget spændende skridt, vi her har taget med etableringen af en formel organisation. Det er en velfunderet beslutning, der dels hviler på en begrundet viden om mulighederne i markedet og dels den nødvendige interne åbenhed og især viljen til at vækste på offshore-området. Det er naturligvis også en grundlæggende parameter, at alle de deltagende virksomheder allerede leverer kvalificerede ydelser i markederne og samtidig er villige til at sikre en løbende kompetenceudvikling.Offshore Base Scandinavia står således allerede i udgangspunktet med kvalificerede kompetencer inden for offshore-sektoren, og er allerede ved at blive synlig i sektoren som følge af den vidensopbygning, der er sket over de seneste to år. Offshore Base Scandinavia har to medarbejdere, der både servicerer medlemmerne og løbende styrker de interne relationer, og samtidig arbejder med vidensopbygningen. Som noget nyt kommer arbejdet også til at omfatte markedsføringen af den nordjyske offshore-kompetence.

Torben Gregersen, direktør i Offshore Base Scandinavia, siger om det fortsatte arbejde med udvikling af offshore-indsatsen:
- Med arbejdet i Offshore Base Scandinavia har vi sat gang i en målrettet og fremsynet indsats over for offshore-industrien, både for klyngen som helhed og for de enkelte virksomheder. Vores målsætning er, at offshore-klyngen inden for en overskuelig tidshorisont skal være Nordeuropas stærkeste maritime erhvervsklynge inden for servicering, reparation og underleverancer til offshore olie-/gasindustrien. Vi har et stærkt kompetencefelt at byde ind med, og samtidig har en lang række af virksomhederne allerede referencer fra opgaver i offshore-sektoren, ligesom vi har haft jack up-rigge ved kaj i Nordjylland. Det er derfor kun et spørgsmål om tid, før vi vil se den positive effekt af den fælles satsning.Opstarten
Over de forløbne to år har Offshore Base Scandinavia været et fælles projekt for virksomheder og havne i Frederikshavn og Hirtshals, hvor fokus har ligget på vidensindsamling og opbygning af samarbejdet. Gennem arbejdet er det blevet bevist, at målsætningen med satsningen er bæredygtig, og dermed at Offshore Base Scandinavia kan komme til at spille en rolle i offshore-sektoren i Nordsøen.

I opbygningsfasen har Offshore Base Scandinavia været medfinansieret af Vækstforum og har blandt andet været faciliteret af Marcod. Med det nye skridt bliver Offshore Base Scandinavia en selvstændig enhed, der alene er baseret på medlemsvirksomhedernes deltagelse og vilje til vækst i offshore-markedet.