Landudvidelse bliver synlig øst for Hirtshals Havn


Udvidelsen af Hirtshals Havn øst for det nuværende havneområde er allerede ved at blive synlig både på land og i havet. Entreprenøren M.J. Eriksson A/S har påbegyndt arbejdet med at fylde sand ud på stranden og ud i havet, og dermed er etableringen af det 250.000 kvadratmeter store havneareal ved at blive en realitet.

Hirtshals Havn har over de seneste måneder pumpet det sand, der er renset op i indsejlingen, ind på land, og dermed har entreprenøren kunnet gå i gang med landudvidelsen umiddelbart efter at kontrakten mellem Hirtshals Havn og M.J. Eriksson A/S blev underskrevet. Dermed kan den stramme tidsplan for anlægsarbejdet holdes.Teknisk chef hos Hirtshals Havn, Peter Ydesen har overblikket over anlægsarbejdet:
- På nuværende tidspunkt har vi pumpet omkring en femtedel af den samlede mængde sand, der skal bruges i projektet, ind på stranden, og meget snart går arbejdet med at indpumpe de resterende mængder i gang. Det kan virke som dobbeltarbejde, når vi pumper sand ind på land for at fylde det ud i havet igen. Men arbejdsprocessen er velovervejet, og giver os den billigste løsning, samtidig med at vi på den måde har den bedst mulige kontrol over processen.

Ydesen siger om alternativ anlægsmetode:
- Øst og nord for molerne ved havnen er vanddybden kun nogle få meter, så det vil være dyrt at gøre det muligt, at pumpe sandet direkte fra det skib, der renser op i indsejlingen og ind på landudvidelsen. Derfor er den bedste løsning at pumpe sandet ind på stranden, efterhånden som det renses op i indsejlingen, og så håndtere sandet der fra.Af hensyn til den samlede tidsplan, er entreprenøren M.J. Eriksson A/S i gang med at udføre landopfyldningen i de områder, hvor der skal anlægges en indfaldsvej til Østhavnen, inden forlængelsen af molerne er påbegyndt.

Ydesen siger om fremgangsmåden:
- Den fremgangsmåde der er valgt, giver naturligvis en lille risiko for at noget af sandet kan blive taget igen af havet, hvis vi får en storm fra den forkerte retning, men der er lavvandet i området, så risikoen er begrænset. Desuden bliver der arbejdet med den nødvendige sikkerhed for konstruktionerne.

Udførslen af den 1,2 kilometer lange mole, der skal omkranse landudvidelsen, bliver påbegyndt når den første del af landopfyldningen er afsluttet. Den første del af landopfyldningen skal være klar til, at vejentreprenøren Vennelyst A/S kan gå i gang med at forlænge Willemoesvej og bygge indfaldsvejen, der forbinder rundkørslen ved Hirtshals Transport Center med landudvidelsen.