Interesse for nye erhvervsarealer på Hirtshals Havn


Udvidelsen af Hirtshals Havn med 250.000 kvadratmeter forløber planmæssigt, og de nye erhvervsarealer bliver mere synlig dag for dag, og det er erhvervslivet også ved at reagere på.

Af den opfyldning på 250.000 kvadratmeter som Hirtshals Havn foretager ud i Skagerrak udlægges de 190.000 kvadratmeter til erhvervsarealer til havnerelaterede erhverv som serviceindustri inden for den maritime sektor, råstofoparbejdning, lagerfaciliteter, produktion og fiskeforædling.Vicedirektør Karin Eilers ved Hirtshals Havn siger om interessen for de nye erhvervsarealer:
- Det er interessant at følge anlægsarbejderne, og se at der kommer nye muligheder på Hirtshals Havn. Samtidig med at der bliver pumpet sand ind i området, har vi sat gang i arbejdet med at gøre virksomheder opmærksomme på de muligheder, der bliver skabt her hvor kajkant og motorvej E39 helt bogstaveligt mødes. Interessen er absolut til stede, og vi har allerede alt fra interessetilkendegivelser til aftaler om indgåelse af lejekontrakter. Vi har naturligvis en række reservationer på arealer, og de samlede reservationer udgør i dag lige under halvdelen af de arealer, vi udlægger til udlejning - og det er inden arealerne er færdige. Vi har reservationer fra virksomheder inden for flere forskellige brancher, og jeg har en forventning om, at vi kan underskrive den første egentlige lejekontrakt i den første del af 2016.På Hirtshals Havn udbyder havnen kajnære arealer og arealer med direkte havudsigt over Skagerrak til virksomheder med havnerelaterede aktiviteter. Havnen prioriterer arealerne til virksomhederne, der ikke alene lejer arealer på havnen, men som også skal have omsætning over havnen såsom udskibning af produkter, servicering af skibe og offshore-enheder, fiskeforædling samt oplagring. Med placeringer på Hirtshals Havn bliver virksomhederne en del af de klynger inden for fiskeforædling, transport og maritim service, som er væsentlige dele af erhvervssektor i Hirtshals.

Samtidig med at der allerede er reservationer på en del af de 190.000 kvadratmeter nye erhvervsarealer på Hirtshals Havn, er der tilsvarende begyndende interesse for de 140.000 kvadratmeter, der er udlagt til logistikvirksomheder på Hirtshals Transport Center.I markedsføringen af erhvervsarealerne i Hirtshals bliver der lagt vægt på de muligheder, som placeringer i Hirtshals giver i en skandinavisk og nordeuropæisk sammenhæng.

Anlægsarbejderne på Hirtshals Havn forløber planmæssigt, og bygningen af ydermolen blev færdiggjort i august. Yderligere forventer havnen, at vejanlæggene på landudvidelsen står færdige til sommeren 2016.