Information om anlægsarbejder gav god debatlyst


Landudvidelse, indfaldsvej, kombiterminal og vindmøller var på programmet, da Hirtshals Havn afholdt et informationsmøde på Nordsøen i Hirtshals torsdag den 4. juni kl. 16.30. Havnens bestyrelsesformand, Anker Laden-Andersen, kunne efter informationsmødet konkludere, at der havde været en god debat, og at der med lidt under 80 fremmødte igen havde været rekord mange til et af havnens informationsmøder.

Hirtshals Havn holder sædvanligvis informationsmødet "Havnedag for alle" i efteråret, men havde med udgangspunkt i de anlægsarbejder, der præger Hirtshals i 2015, valgt at holde et ekstra informationsmøde. Informationsmødet rummede oplysninger om status for de anlægsarbejder, der er i gang. Der foruden blev der orienteret, om de initiativer havnen sætter i gang for at udnytte de vækstmuligheder, som landudvidelse, kombiterminal og indfaldsvej giver.Om baggrunden for Hirtshals Havns informationsmøder siger Anker Laden-Andersen:
- Vi er en central del af samfundet i såvel Hirtshals som i Hjørring Kommune, og derfor mener vi, at vi har en forpligtelse til at informere, om det der sker, og som påvirker såvel havnens brugere som borgerne omkring havnen. Havnen har en væsentlig rolle i de anlægsarbejder, der gennemføres på og omkring havneområdet her i 2015, og derfor er det vigtigt, at vi er i dialog med borgerne om de forandringer, der sker.

Under informationsmødet blev der redegjort for status på landudvidelsen. Arbejdet forløber planmæssigt, og tidsplanen følges, så molebyggeriet forventes afsluttet i september, hvorefter landopfyldningen vil blive endeligt afsluttet hen over den efterfølgende periode. Etablering af veje og nye check in-faciliteter vil blive udført i første del af 2016.Anlægsarbejderne på kombiterminalen nærmer sig afslutningen, og dermed vil den 675 meter lange og 24.000 kvadratmeter store terminalen være klar til brug i starten af juli.

Det sidste af de anlægsarbejder, der blev orienteret om, var indfaldsvejen, der er klar til at blive indviet lørdag den 27. juni kl. 12.00. Vejen vil bidrage til, at trafikken på og omkring havnen kan afvikles væsentligt mere effektivt end i dag til gavn for alle - både borgere i Hirtshals og færgerejsende.

Som afslutning på dagens møde oplyste havnen om, at der er forhandlinger i gang med de første mulige lejere til arealerne på landudvidelsen. Tilsvarende informerede havnen om, at der arbejdes på opstilling af 4 vindmøller med en højde på 150 meter på landudvidelsen. Ejerskabet til møllerne vil blive forankret i Hirtshals Havn, og det er havnens forventning, at møllerne kan være i drift i 2017.Havnens orientering om anlægsprojekterne og planerne for fremtiden gav anledning til en god dialog og debat mellem havnens repræsentanter og de fremmødte.