Hirtshals sætter sig i front for at skaffe kapital til provinsen


Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen er hovedtaler, når fremskaffelsen af kapital i Danmarks yderområder bliver sat på dagsorden i Hirtshals, hvor Hjørring Kommune og Hirtshals Havn er initiativtagere til den første udgave af "Kapitalmarkedsdagen", der afvikles mandag den 16. november 2015.

Sammen med erhvervs- og vækstministeren vil en lang række af landets vigtigste økonomiske beslutningstagere debat-tere fremskaffelsen af kapital til investeringer og likviditet til drift og vækst i dansk erhvervsliv. Blandt debattørerne er administrerende direktør i Vækstfolden Christian Motzfeldt, administrerende direktør i Innovationsfonden Peter Høngaard Andersen og Claus Andersen, administrerende direktør i Nordjyske Bank, samt Finanstilsynets administrerende direktør Jesper Berg.Bag initiativet til Kapitalmarkedsdagen står blandt andet Hjørring Kommunes borgmester Arne Boelt. Om baggrunden for at samle beslutningstagere til en drøftelse af erhvervslivet udfordringer, siger Arne Boelt:
- I vores del af Danmark er vi vant til at skulle kæmpe lidt hårdere for tingene, for at kunne få skabt noget. Når vi har set, at staten og EU er begyndt at få øjnene op for, at der kan være behov for investeringer i blandt andet Nordjylland med eksempelvis jernbaneinvesteringer, så skal vi også have åbnet for den risikovillige kapital og de andre finansieringskilder. Dermed kan erhvervslivet udnytte de offentlige infrastrukturinvesteringer til at skabe indtjening og arbejdspladser. Der må være en sammenhæng.

Industrien i Danmark er ved at genvinde styrken efter de seneste års finansielle krise, der især har sat sine spor på Europa. Danske virksomheder tør igen at se fremad og er begyndt at se på realiseringen af de vækstpotentialer, der har været undertrykt i kriseårene. Det betyder, at der nu begynder at opstå et synligt investeringsbehov, der vil være udgangspunkt for vækst og udvikling. For en lang række virksomheder med investeringsbehov bliver initiativer imidlertid mødt med nye og uventede forhindringer, idet det er vanskeligt eller umuligt at skaffe kapital eller likviditet alene fordi, at postnummeret hører til i de dele af Danmark, hvor befolkningen bor mere spredt.Som en af idémændene bag Kapitalmarkedsdagen siger bestyrelsesformand ved Hirtshals Havn Anker Laden-Andersen:
- Der er ingen tvivl om, at der hos erhvervslivet i store dele af landet - også i de dele af Danmark, der ligger uden for de store bycentre - er masser af realistiske vækstpotentialer, der bliver bremset alene på grund af manglen på kapital. Det er ikke tilfredsstillende at være vidne til en ubalance, hvor det erhvervsliv, der skal sikre Danmarks vækst og vores velfærdsstats overlevelse, bliver bremset i vækst og udvikling, alene fordi der er en blokering for at yde lån til virksomheder, der er placeret i provinsen.

Det er målsætningen, at Kapitalmarkedsdagen skal være en tilbagevendende begivenhed, der til stadighed skal være med til at holde fokus på mulighederne for at skaffe kapital til investeringer og udvikling i hele Danmark.

Kapitalmarkedsdagen holdes på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals mandag den 16. november 2015 og starter kl. 11.15. Yderligere information om Kapitalmarkedsdagen og mulighed for tilmelding findes på www.kapitalmarkedsdagen.dk.