Hirtshals Havn bygger nødfærgeleje


Hirtshals Havn bygger nu et nødfærgeleje for at sikre, at de rederier, der besejler Hirtshals Havn, har mulighed for at anløbe havnen og holde sejlplanerne i tilfælde af driftsforstyrrelser og hårdt vejr.

Over de seneste år har rutetrafikken over Hirtshals Havn været stigende, og der er i dag over 40 færgeanløb om ugen på ruter til Norge, Færøerne og Island, og for at understøtte regulariteten i trafikken på specielt Nordatlanten og Vestnorge, der besejles af rederierne Fjord Line og Smyril Line, investerer Hirtshals Havn nu i den ekstra anløbsmulighed.Teknisk chef ved Hirtshals Havn Peter Ydesen siger om anlægsarbejdet, der netop er sat i gang:
- Vi har over de seneste måneder været i en tæt dialog med de færgerederier, der primært kommer til at anvende nødfærgelejet, om udformningen og placeringen, og den løsning, vi er nået frem til, giver færgerne mulighed for at lægge til, når der er kraftig vind fra retninger, som i dag kan give problemer. Vi bygger en 30 meter bred fast betonrampe ved Notkajen, som allerede er forberedt til en rampe. Det er mange år siden, vi var så forudseende, og nu er trafikken steget så meget, at vi skal udnytte muligheden.Rampen er projekteret af Rambøll, og anlægsarbejdet udføres af HMU A/S Hirtshals. Rampen opbygges af forspændte betonelementer med et frit spænd på 10 meter, og derfor skal der rammes et minimum af pæle til at bære rampen.

Peter Ydesen ser positivt på gennemførelsen af anlægsarbejdet:
- Vi forventer, at hele anlægsarbejdet er afsluttet til maj, og dermed kan færgerne afprøve rampen hen over sommeren, så alle kender forholdene, når vi kommer hen til efteråret og vinteren, hvor vejret kan være hårdt.