Fjord Line sætter den første LNG-terminal i Danmark i drift på Hirtshals Havn


Et væsentligt skridt i den moderne skibsfart og klimaindsats er taget på Hirtshals Havn med Fjord Lines idriftsætning af den første LNG-terminal i Danmark. Rederiet Fjord Line har foretaget en investering i en 500 kubikmeter tank og terminalfaciliteter, der åbner for, at skibe kan bunkre LNG i havnen i Hirtshals.

Med LNG-terminalen på Hirtshals Havn får Fjord Line primært mulighed for at optimere driften af rederiets to cruisefærger M/S "Bergensfjord" og M/S "Stavangerfjord", der sejler på ruterne mellem Bergen, Stavanger og Hirtshals samt mellem Langesund og Hirtshals. Fjord Line får nu mulighed for at bunkre LNG i Hirtshals, og dermed kan bunkringen optimeres, så færgerne ikke sejler med unødvendigt meget brændstof, og på den måde løftes rederiet klimasatsning yderligere.Administrerende direktør hos Fjord Line, Morten Larsen forholder sig til fremtiden i forbindelse med at den første LNG-terminal sættes i drift:
- Den LNG-terminal vi nu sætter i drift på Hirtshals Havn er efter planerne kun første stadie i en fremtidsudvikling, hvor vi vil udbygge terminalen, så vi ud over bunkring af Fjord Lines egne cruisefærger M/S "Bergensfjord" og M/S "Stavangerfjord" også kan tilbyde bunkring af andre skibe, der sejler på LNG. Dermed udbygger vi det kommercielle grundlag for udvikling af LNG-forsyning til skibe på en af verdens mest trafikerede sejlruter.

Hirtshals Havn har en unik geografisk placering direkte til en af verdens mest trafikkerede sejlruter. Dermed vil skibe, der sejler på LNG, kunne bunkre LNG i Hirtshals Havn uden at skulle bruge tid og brændstof på at afvige flere sømil fra den planlagte rute.Bestyrelsesformand ved Hirtshals Havn Anker Laden-Andersen ser både Fjord Lines investering i et samfundsmæssigt perspektiv og i forhold til havnens udvikling:
- Med de skærpede internationale krav om begrænsning af skibenes udledning af miljøskadelige stoffer, er udviklingen af markedet for LNG til skibe kun netop ved at blive lukket op i Europa. Derfor er det helt centralt og yderst positivt for Hirtshals Havn, at havnen samarbejder med en aktør som Fjord Line, der satser på udvikling af markedet for en af fremtidens brændstoffer. Over de kommende år skal nettet af LNG-terminaler opbygges i Nordeuropa, og med Fjord Lines investering i Danmarks første LNG-terminal, der netop er sat i drift, er der lukket op for Hirtshals Havns position i det europæiske LNG-marked.

LNG er naturgas, der er nedkølet til -160 grader Celsius for at gøre den flydende. Ved forbrænding i en skibsmotor udle-des der ingen svovl eller partikler, og mindre end 10 % NOx (kvælstofoxid) til atmosfæren i forhold til de emissioner, som forbrænding af traditionel bunkerolie afstedkommer.