Claus Sørensen Gruppen udvider på Hirtshals Havn


En yderligere kapacitet på 12.000 pallepladser er ikke bare planen, men bliver en realitet i maj 2016, når Danmarks største frysehuskoncern Claus Sørensen Gruppen A/S nu sætter gang i byggeriet af en udvidelse af frysehuset på Jens Munksvej på Hirtshals Havn.

Den samlede udvidelse af frysehuset på Jens Munksvej er på 5.770 m², hvoraf frostlageret udgør 4.522 m². Yderligere indeholder udvidelsen pakkeri og sortering på samlet 1.050 m².Frysehuschef Morten Jensen hos Claus Sørensen Gruppen A/S i Hirtshals siger i forbindelse med igangsætningen af byggeriet:
- Vi har i koncernen i længere tid arbejdet med planlægningen af en udvidelse af vores frysehus på Hirtshals Havn, og nu bliver byggeriet altså en realitet. Udover, at vi naturligvis får forøget kapaciteten af vores frysehuse i Hirtshals, så får vi mulighed for at realisere en effektivisering af driften, og bliver dermed mere konkurrencedygtige. Vores nye byggeri åbner også for andre muligheder for at sætte gang i udviklingen. Vi følger naturligt nok med i den vækst, der er i Hirtshals, og vores initiativ skal sikre, at vi spiller sammen med udviklingen.Claus Sørensen Gruppen A/S' nyeste byggeri på Hirtshals Havn opføres helt op til den landudvidelse på 250.000 m², som havnen realiserer i 2015 og 2016. Dermed ligger frysehuset både ved havnens Østbassin 2, hvor vanddybden er 10,5 meter, og tæt på den nye indfaldsvej, der forbinder Østhavnen og motorvej E39.

Claus Sørensen Gruppen A/S har indgået entreprisekontrakt med frysehusspecialisten Ajcon om opførelse af frysehuset på Hirtshals Havn.