Belysningen i FiskeTerminal Hirtshals opgraderet


På Hirtshals Havn ligger nogle af Nordeuropas bedste faciliteter til omsætning af frisk fisk - FiskeTerminal Hirtshals -, der med sine 6.500 kvadratmeter danner rammen om den daglige fiskeauktion og sortering af fisk, der landes direkte eller kommer til terminalen med færge eller lastbil.Som et led i til stadighed at holde FiskeTerminal Hirtshals opdateret og tidssvarende har Hirtshals Havn netop afsluttet arbejdet med at udskifte alt belysning i bygningen fra traditionelle lysstofrør til LED-armaturer. Dermed reducerer havnen klimabelastningen og reducerer samtidigt driftsomkostningerne.

Auktionsmester Karsten Pedersen siger om havnens udskiftning til LED-belysning:
- Det er naturligvis tilfredsstillende, at Hirtshals Havn har fokus på klimaforbedringer - det kan vi kun tilslutte os. Samtidig har det været meget vigtigt, at vores krav til lyskvaliteten i auktionslokalet bliver opfyldt, da lysets kvalitet er afgørende for kvalitetsbedømmelsen af den fisk, der sendes videre til forbrugerne. Opkøberne på den daglige fiskeauktion skal altid kunne se, hvordan fisken reelt ser ud. På fiskeauktionen her i Hirtshals fokuserer vi meget på kvalitet, og derfor skal fisken ses, som den ser ud, og det krav er fortsat opfyldt, så vi er godt tilfredse.Hirtshals Havn har i sin Vision 2020 formuleret en miljø- og klimafokusering, der betyder, at miljø- og klimahensyn indgår i havnens drift og planlægning på en måde, så der er balance mellem investeringer og udbytte. Dermed skal havnen også have et økonomisk perspektiv ved at foretage miljørigtige investeringer.

Teknisk chef Peter Ydesen hos Hirtshals Havn siger i forbindelse med installeringen af den nye belysning:
- Vi arbejder konstant med at optimere driften af havnen, og ser samtidig på muligheden for at udnytte nye tekniske løsninger for at opnå bedre resultater. Ved at skifte til LED-belysning i FiskeTerminal Hirtshals opnår vi en væsentlig besparelse på elregningen. Samtidig med besparelsen begrænser vi også miljøbelastningen, og det er jo en ikke-uvæsentlige gevinst. Investeringen i LED-armaturerne tjener sig ind igen inden for et par år, så vi kan kun være tilfredse med den løsning, vi har valgt.