Nyhedsarkiv - 2015


6. januar 2015
I et tæt samarbejde med Nordjyske Jernbaner og Hirtshals Havn kan Hjørring Kommune nu udbyde trafikken på godsbaneterminalen i koncession sammen med driften af terminalen.

  

14. januar 2015
Stor fremgang hos North Atlantic Shipping betyder udvidelse af kontorfaciliteter til det dobbelte på Herluf Trollesvej. Da Jens Skjødt Petersen tilbage i 2006 etablerede North Atlantic Shipping, var det som ene mand i virksomheden. Nu udgør North Atlantic Shippings medarbejderstab fire personer, hvilket gør pladsen for trang. Den nybyggede 1. sal skal benyttes til et samlet kontor for alle ansatte, og de nuværende lokaler vil blive benyttet til mødelokale, kantine og arkiv

  

16. januar 2015
Hirtshals Havn bygger nu et nødfærgeleje for at sikre, at de rederier, der besejler Hirtshals Havn, har muligheden for at anløbe havnen og holde sejlplanerne i tilfælde af driftsforstyrrelser og hårdt vejr.

  

16. januar 2015
På Hirtshals Havn ligger nogle af Nordeuropas bedste faciliteter til omsætning af frisk fisk - FiskeTerminal Hirtshals -, der med sine 6.500 kvadratmeter danner rammen om den daglige fiskeauktion og sortering af fisk, der landes direkte eller kommer til terminalen med færge eller lastbil

  

28. januar 2015
Hirtshals Havn vedtog i august 2014 målsætningerne og visionerne for havnens udvikling over de kommende 6 år, som nu er samlet i "Vision 2020". Med Vision 2020 sætter Hirtshals Havn fokus på fire primære forretningsområder, og prioritere samtidig ressourcer på at realisere udviklingen og vækstmålene.

  

4. februar 2015
På Hirtshals Havn har 2014 været kendetegnet ved at være endnu et år med stigende trafik, og således er der igen sat nye rekorder på alle centrale dele i transportsegmentet. Trafikken over den nordjyske havn, der er blandt Danmarks syv største erhvervshavne, har i 2014 udgjort ...

  

11. februar 2015
Den nordjyske offshore-klynge "Offshore Base Scandinavia" tog torsdag den 5. februar 2015 et vigtigt skridt ind i en fortsat udvikling af offshore-satsningen. Efter en 2-årig opstarts- og projektfase har de deltagende virksomheder besluttet at fortsætte samarbejdet i en forening, med en målrettet indsats omkring udviklingen af offshore-kompetencerne i Nordjylland.

  

23. februar 2015
Med opførelsen af en værkstedshal på 400 kvadratmeter markerer Nordrep A/S sig som en af de virksomheder på Hirtshals Havn, der udvider for at kunne følge med et stigende aktivitetsniveau.

  

26. februar 2015
Statsminister Helle Thorning-Schmidt besøgte Hirtshals Havn torsdag den 26. februar 2015, hvor hun markerede starten på de anlægsarbejder, der hen over 2015 vil udvide havnen med 250.000 kvadratmeter. Hirtshals Havn investerer i landudvidelsen for at udbygge rammerne for erhvervslivet, så de seneste års vækst vil have betingelserne for at fortsætte over de kommende år.

  

4. marts 2015
Udvidelsen af Hirtshals Havn øst for det nuværende havneområde er allerede ved at blive synlig både på land og i havet. Entreprenøren M.J. Eriksson A/S har påbegyndt arbejdet med at fylde sand ud på stranden og ud i havet, og dermed er etableringen af det 250.000 kvadratmeter store havneareal ved at blive en realitet.

  

13. marts 2015
Hirtshals Havn havde nok at se til i uge 10, hvor der var ISPS-øvelse (havnesikringsøvelse) på havnen. Øvelsen forløb planmæssigt, og Hirtshals Havn og de virksomheder, der ligger på et af ISPS-områderne, fik således på tilfredsstillende vis testet samarbejdet med Nordjyllands Politi og Trafikstyrelsen.

  

24. marts 2015
Søndag den 22. marts kl. 13.00 blev den sidste bolt spændt, efter at to nye fendere var monteret i Færgeleje 2 hen over weekenden. Efter en længere planlægningsperiode og tilrettelæggelse af montageopgaven blev de to nye fendere, med en vægt på 13 tons stykket, monteret i løbet af et kort tidsrum.

  

7. april 2015
Med udgangen af 2014 kan Hirtshals Havn igen præsentere en ny rekordomsætning på 68,5 mio. kr., og samtidig kan havnen fremvise en vækst på 7,8 % fra 2013 til 2014. Dette er nogle af de hovedtal, havnens bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen kan fremlægge i forbindelse med præsentationen af den nordjyske erhvervshavns regnskab for 2014.

  

16. april 2015
Hirtshals er i øjeblikket præget af anlægsarbejder, og arbejderne vil fortsat kendetegne havnen og områderne omkring havnen i resten af 2015. Med anlægsarbejderne bygges ny infrastruktur, der vil forandre Hirtshals, og skaber et logistikområde, der vil være med til at gøre Hirtshals til et omdrejningspunkt i Skandinavien.

  

27. april 2015
Fiskegrossist Jacob Kongsbak Lassen var sammen med direktør og opkøber Erik K. Andersen fra KEKA Fisk i Hirtshals på opkøb på Hirtshals Fiskeauktion kl. 7.00 onsdag den 15. april. For Erik K. Andersen er morgenen på fiskeauktionen en del af det daglige arbejde, men derudover omfattede dagens opkøb dog alligevel noget særligt, nemlig udsendelsen "Hofleverandørerne", og derfor var Kongsbak Lassen med ved dagens fiskeauktion.

  

6. maj 2015
Torsdag den 30. april 2015 ankom Danmarks største VPI-anlæg (vakuumimprægneringsanlæg) til Hirtshals-Skagen El-Motorservice ApS i Hirtshals. Glæden var stor hos direktør Flemming Schaltz, da han modtog det længe ventet VPI-anlæg fra Norge.

  

13. maj 2015
Arrangementet "Årets Sild 2015" blev afholdt fredag den 8. maj 2015 på Nordsøen Oceanarium, hvor fem marinører dystede med hver deres bud på årets sild. For andet år i træk kunne gæsterne få lov til at smage de forskellige sild, og dermed havde de igen indflydelse på vinderen af arrangementet. Konkurrencen var tæt, men det blev Anders Holm fra restaurant Villa Vest i Lønstrup, der løb afsted med sejren.

  

18. maj 2015
Den første LNG-tank i Danmark vejer 148 tons og blev fredag den 15. maj 2015 på slaget kl. 12.00 løftet i land på Containerkajen på Hirtshals Havn fra coasteren M/S "Jerome H". Dermed er Fjord Lines investering i Danmarks første LNG-terminal ved at blive til virkelighed på Hirtshals Havn.

  

11. juni 2015
Landudvidelse, indfaldsvej, kombiterminal og vindmøller var på programmet, da Hirtshals Havn afholdt et informationsmøde på Nordsøen i Hirtshals torsdag den 4. juni kl. 16.30. Havnens bestyrelsesformand, Anker Laden-Andersen, kunne efter informationsmødet konkludere, at der havde været en god debat, og at der med lidt under 80 fremmødte igen havde været rekord mange til et af havnens informationsmøder.

  

24. juni 2015
Transporten af fersk fisk over Hirtshals Havn vil stige hen over sommeren 2015 som resultat af en konstruktiv dialog mellem fødevarechef Birgitte Horn, Fødevarestyrelsen, og direktør Bent Rasmussen, Blue Water Shipping i Hirtshals.

  

30. juni 2015
Et væsentligt skridt i den moderne skibsfart og klimaindsats er taget på Hirtshals Havn med Fjord Lines idriftsætning af den første LNG-terminal i Danmark. Rederiet Fjord Line har foretaget en investering i en 500 kubikmeter tank og terminalfaciliteter, der åbner for, at skibe kan bunkre LNG i havnen i Hirtshals.

  

1. juli 2015
Ved at slippe 2.000 balloner fri markerede borgmester Arne Boelt, Hjørring Kommune, og bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen, Hirtshals Havn, åbningen af indfaldsvejen til Østhavnen i Hirtshals.

  

3. juli 2015
18 sejlskibe er i disse dage samlet i Hirtshals op til starten af den venskabelig kapsejlads over Skagerrak for gamle sejlskibe fra Norge og Danmark - Nordisk Sejlads.

  

21. juli 2015
Blue Water Shipping vokser stabilt på Hirtshals Havn, og som resultat af det øgede aktivitetsniveau er medarbejderstaben løbende blevet udvidet over de seneste år. Hos Blue Water Shipping i Hirtshals er der i dag 18 medarbejdere, og det betyder, at virksomhedens nuværende lokaler på Østhavnsvej på havnen i Hirtshals ikke giver tilstrækkeligt store rammer, hverken i dag eller i forhold til forventningerne til den fremtidige udvikling.

  

30. juli 2015
Hirtshals Fiskefestival bliver afholdt første weekend i august, og dette år er ingen undtagelse. Fra torsdag den 30. juli 2015 til lørdag den 1. august 2015 kan man få masser af oplevelser og læring om fisk og fisken som spise. I år bliver der tilmed også afholdt Local Cooking, hvor otte toprestauranter i Nordjylland dyster om at lave den bedste ret med udgangspunkt i havtaske og lokalområdets råvarer.

  

6. august 2015
I første halvår af 2015 etablerede Hirtshals Havn et nødfærgeleje på Notkajen i Hirtshals. I den forbindelse investerede Cosmos Trawl i et fundament til et tensionspil, der blev indbygget i rampen på nødfærgelejet. Tensionsspillet skal bruges til udretning af trawlwire fra fiskefartøjer. Cosmos Trawl opstiller tensionspillet på fundamentet, når det skal bruges.

  

11. august 2015
En yderligere kapacitet på 12.000 pallepladser er ikke bare planen, men bliver en realitet i maj 2016, når Danmarks største frysehuskoncern Claus Sørensen Gruppen A/S nu sætter gang i byggeriet af en udvidelse af frysehuset på Jens Munksvej på Hirtshals Havn.

  

3. september 2015
Med afsæt i de seneste 4 års kraftige vækst hos offshore-virksomheden "Safe Ocean Service", skal der nu nye rammer til for, at væksten og udviklingen kan fortsætte. Safe Ocean Service har over de seneste år arbejdet på offshore-enheder i både oliesektoren og i vindindustrien på havinstallationer og i andre havne, men nu skal der også satses på offshore-service i virksomhedens hjemhavn - Hirtshals Havn.

  

10. september 2015
De traditionelle fiskerihavne på den jyske vestkyst holder fast i fiskeriet som fundamenterne for havnenes eksistens og vækst, men supplerer med nye nicheforretninger, der skal sikre yderligere udvikling og vækst for havnene og de omgivende samfund.

  

21. september 2015
Generel stor vækst inden for især offshore og den maritime sektor i de seneste år kan tydeligt mærkes hos Duusgaard Coating i Hirtshals. Det betyder, at virksomheden har fået behov for at udbygge værkstedsfaciliteterne, hvorfor virksomheden i øjeblikket er ved at få bygget en ny og moderne sprøjte- og tørrekabine på 120 m².

  

8. oktober 2015
Som en af Danmarks stærkeste fiskeriklynger, deltager Hirtshals Havn i disse dage på Nordeuropas største fiskerimesse; Danfish International, der afholdes i dagene den 7. - 9. oktober i Aalborg. På messen mødes fiskerierhvervet for se de nyeste tendenser og muligheder i udstyr, ligesom en lang række services til erhvervet præsenteres.

  

15. oktober 2015
En hurtig visit på Hirtshals Havn stod på transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidts program torsdag den 15. oktober, hvor ministeren hentede et indtryk af det potentiale og den udvikling, der kendetegner Hirtshals, som et voksende logistikcenter.

  

19. oktober 2015
En virksomhed i vækst med fokus på kvalitet er kendetegnet for Brdr. Schlie's Fiskeeksport i Hirtshals. Nu har virksomheden igangsat investeringer for ca. 15 mio. kr., til blandt andet en udvidelse af fabrikken på 1.000 m² og nye maskiner. Fabrikken får en total renovering, og tilbygningen bliver en direkte udvidelse af eksisterende kapacitet. Desuden bliver der opført en tilbygning til kontoret, med plads til flere velfærdsfaciliteter til produktionsmedarbejderne, en økonomifunktion på 1. sal og konferencefaciliteter på 2. sal.

  

30. oktober 2015
Udvidelsen af Hirtshals Havn med 250.000 kvadratmeter forløber planmæssigt, og de nye erhvervsarealer bliver mere synlig dag for dag, og det er erhvervslivet også ved at reagere på.

  

4. november 2015
Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen er hovedtaler, når fremskaffelsen af kapital i Danmarks yderområder bliver sat på dagsorden i Hirtshals, hvor Hjørring Kommune og Hirtshals Havn er initiativtagere til den første udgave af "Kapitalmarkedsdagen", der afvikles mandag den 16. november 2015.

  

11. november 2015
Mandag den 9. november 2015 blev Hirtshals Havns årlige offentlighedsarrangement "Havnedag for alle" afholdt på Nordsøen i Hirtshals. "Havnedag for alle" har løbende gennem årene fået større tilslutning, og i år var godt 90 gæster mødt op for at høre om Hirtshals Havn i dag, status for landudvidelsen, opstilling af vindmøller, Masterplan 2030-3 og Hirtshals som logistikcenter.

  

16. november 2015
Mandag den 16. november 2015 blev der afholdt Kapitalmarkedsdag i Hirtshals. Ideen til arrangementet var blevet til i et samarbejde mellem Hjørring Kommune og Hirtshals Havn. Tanken med Kapitalmarkedsdagen er at få belyst de udfordringer, der kan opstå for virksomheder med at skaffe kapital, når de er beliggende i de danske landdistrikter.

  

14. december 2015
Tirsdag formiddag den 15. december får Hirtshals Havn besøg af sin tredje offshore rig. Riggen "Atlantic Esbjerg" er en beboelsesrig, som på grund af manglende aktiviteter i oliebranchen skal lægges op for en periode, og i samme ombæring klassificeres og gøres klar til nye opgaver. Denne gang er det firmaet Teras Offshore, som har fået øjnene op for mulighederne på Hirtshals Havn.

  

22. december 2015
Rederiet Beinur er netop gået i gang med at bygge nye og større faciliteter på Hirtshals Havn. Rederiet har startet opførelsen af en 1000 m² stor bygning, som skal indeholde 800 m² lagerhal og 200 m² kontorer. Den nye bygning er beliggende på Esben Snaresvej på Østhavnen.

  

22. december 2015
I begyndelsen af november oprettede den spanske fiskevirksomhed Maresmar SL fra Barcelona selskabet Vikingmar ApS. Maresmar er en af de største aktører inden for ferske og levende skaldyr i Spanien. Vikingmar er hjemmehørende i Hirtshals og har lejet 700 m² produktionslokaler på Jens Munksvej i den tidligere Rahbek-bygning. Vikingmar er etableret som det centrale omdrejningspunkt for den spanske virksomheds nuværende og fremtidige aktiviteter i Nordeuropa.