Vision 2020 skal udbygge Hirtshals Havns førerposition


Efter et grundigt forarbejde kan Hirtshals Havn nu offentliggøre sin nye Vision 2020, der præsenterer havnens visioner for udviklingen over de kommende seks år. Havnen præsenterer med Vision 2020 de pejlemærker, der er lagt ud for havnens forretningsområder, og de ressourcer der bliver sat ind på at gøre visionerne til virkelighed.

Anker Laden-Andersen, bestyrelsesformand ved Hirtshals Havn siger:
- Vi har været igennem en lang og meget udbytterig proces i forbindelse med formuleringen af Hirtshals Havns Vision 2020. Med Vision 2020 har vi et fundament for de kommende års udvikling, som hviler på havnens unikke geografiske placering og på stærke kompetencefelter i Hirtshals og Nordjylland. Hirtshals Havns Visions 2020 tager på den måde udgangspunkt i en parameter, der ikke kan forandres - nemlig geografien - og i kompetencefelter, der til stadighed udvikles.Det bærende afsæt for Hirtshals Havns visioner er en definition af havnen som "En kommerciel virksomhed med en lokal, en regional og en Skandinavisk forpligtelse". Det er hermed lagt fast, at havnen gennem indtjening og en robust økonomi skal sikre grundlaget for, at havnen kan levere rammer for erhvervslivet, og skal dermed være med til at skabe arbejdspladser og skatteindtægter i Nordjylland. Samtidig har Hirtshals Havn en unik geografisk placering, der skal udnyttes til at skabe logistikløsninger, der er mere effektive end mange af de løsninger, der eksisterer i dag. Med direkte adgang fra havnen til fiskefarvande, andre dele af Europa, oliefelter og søkorridorer, kan havnen på alle felter indgå i logistikløsninger, der er mere effektive og fordelagtige end traditionel tænkning giver mulighed for i dag.Bestyrelsesformand Laden-Andersen standser ikke ved planerne:
- Vision 2020 er ikke bare et flot stykke papir. Det er et stykke arbejdspapir, der også rummer handlingsplanen for vores indsats frem mod 2020. Resultaterne kommer ikke af sig selv, og derfor sætter vi de nødvendige kompetencer og ressourcer ind på at realisere vækstmålene. Havnens organisation geares til at gøre vores visioner til virkelighed på hvert af de forretningsområder, vi fokuserer på. Vi har en stor opgave i at fortælle aktører inden vores forretningsområder om nye løsningsmodeller og muligheder.

Hirtshals Havn har over de seneste år realiseret en jævn vækst, og Vision 2020 er grundlaget for at fortsætte væksten frem mod 2020, hvor et stærkt fokus på havnens rolle i fremtidens Skandinavien er bærende. Dermed skal Hirtshals Havn også være kendetegnet som "PORT OF SCANDINAVIA . . . . . because geography matters".Vision 2020 rummer målsætninger på de forretningsområder, der i fremtiden vil udgøre kernen i havnens aktiviteter:

 • Ro/ro-trafikken ud fra Hirtshals Havn skal udvikles med afsæt i de eksisterende færgeruter, hvor Hirtshals Havn skal være det intermodale koblingspunkt mellem søtransport, jernbanetransport og vejtransport i Skandinavien. Kombinerede transportløsninger, muligheder for konsolidering og unik geografi skal give nye logiske logistikløsninger til gavn for erhverv og forbrugere.
 • Stykgodsaktiviteter og bulkaktiviteter skal i samarbejde med aktører på havnen udbygges med henblik på at opnå markedsandele, der er realistiske i en geografisk sammenhæng.
 • Hirtshals Havn skal generobre sin førerposition i fiskeriet gennem tiltrækning af fiskeforædlingsvirksomheder. Ved at bygge videre på de eksisterende kompetencer og synliggøre nye muligheder skal Hirtshals Havn udvikles som Skandinaviens "Boulogne sur Mer"; nemlig "Boulogne du Nord".
 • Maritim service er i Vision 2020 blevet udskilt som et selvstændigt forretningsområde. I samarbejde med virksomheder på havnen, og med en koordineret ressourceindsats sættes fokus på segmenter i den maritime industri, der naturligt vil kunne benytte havnen. Hermed sikres også en indsats, der styrker Nordjylland.
 • Udvikling af offshore-sektoren i Vendsyssel skal ske i samarbejde med enkeltvirksomheder og i den gruppe havnen har været med til at etablere: "Offshore Base Scandinavia". Indsatsen skal skabe øget aktivitet og flere arbejdspladser i Vendsyssel, og Hirtshals Havn vil både have fokus på reparationsaktiviteter og muligheden for at blive basehavn.

Realiseringen af havnens visioner betyder, at de fysiske rammer inden for havnens område udvikles. Vision 2020 understøttes dermed af en opdateret masterplan; Masterplan 2030-3, der færdiggøres og offentligøres i løbet af november i 2014.

Hirtshals Havns Vision 2020 kan downloades fra havnens hjemmeside www. hirtshalshavn.dk eller hentes på havnekontoret i Hirtshals.For yderligere oplysninger kan Hirtshals Havns bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen kontaktes på mobiltelefon 40 63 12 03.

Fakta om Hirtshals Havn

2013 i tal
 • Passagerer 2,2 mio.?
 • Personbiler 691.000
 •  Lastbiler 141.000
 •  Gods 1,5 mio. tons
 •  Fisk - værdi af landinger 477 mio. kr.
 • Omsætning 63,5 mio. kr.
 • Regnskabsresultat 9,6 mio. kr.

Færgeruter til

 • Kristiansand
 • Larvik
 • Langesund
 • Bergen
 • Stavanger
 •  Færøerne
 •  Island

Stykgodsruter

 • Fra Hirtshals til Oslofjorden og videre langs den norske vestkyst til Kirkenes.?
 • Fra Emshaven og Cuxhaven til Hirtshals.

Fiskeri

 • En af Danmarks største klynger af forædlingsvirksomheder
 •  Fiskeauktion
 • Faciliteter til landing af sild og makrel

Maritim service

 • Overdækket flydedok
 • Beddinger
 • Klynge af servicevirksomheder med døgnservice

Offshore service

 • Medlem af Offshore Base Scandinavia
 • Jack ups til levetidsforlængelse i 2011 og 2012