Offshore Base Scandinavia er vigtig for Nordjylland


Samarbejdet omkring en fælles og koordineret satsning i offshore-sektoren i Nordjylland bliver stadig stærkere, og efter mere end et års samarbejde på tværs af Vendsyssel, mellem havnene og virksomheder i Frederikshavn og Hirtshals, begynder parterne nu at se fremad efter en indledende periode, hvor indsatsen har handlet om at få markedet lukket op for viden om Offshore Base Scandinavia som en ny aktør i branchen.Samarbejdet i Offshore Base Scandinavia tager sit afsæt i de virksomheder, der allerede har kompetencer og erfaringer inden for offshore-sektoren samt de virksomheder, der også vil udvikle sig inden for sektoren. Ved at samle kræfterne i Offshore Base Scandinavia, kan offshore-klyngen i Vendsyssel opnå større resultater af indsatsen end virksomhederne kan enkeltvis. Samtidig kan samarbejdet give offshore-branchen et samlet tilbud, der kan matche de tilbud, som andre aktører i offshore-sektoren kan tilbyde.Borgmester Arne Boelt, Hjørring Kommune, siger om samarbejdet i Offshore Base Scandinavia:
- Samarbejdet omkring offshore viser, at vi kan samarbejde på tværs af Vendsyssel i en fælles forståelse for, at vi sammen skal gøre lagkagen større til gavn for hele landsdelen. Fremtiden rummer behov for samarbejde - mere og mere samarbejde - og vi er nødt til at se bort fra kommunegrænserne, især hvis vi skal stå endnu stærkere rent erhvervsmæssigt.

Havnene skal være åbne for alle aktører, og dermed sikres sammen med samarbejdet både en koncentreret indsats for at skabe en nordjysk position i offshore-markedet og den nødvendige konkurrenceevne. I Nordjylland vil der på denne måde blive skabt en offshore-klynge, der er attraktiv, da alle kompetencer er til stede, samtidig med at klyngen er konkurrencedygtig, idet ingen virksomheder eller havnene kan forvente, at opgaverne kommer af sig selv.Borgmester i Frederikshavn Kommune Birgit Hansen, udtaler om mulighederne i offshore-sektoren:
- Vi ser her et samarbejde mellem mange aktører, som vil gavne os alle i Vendsyssel, ved at underbygge det behov vi har i Nordjylland for at skabe aktivitet og arbejdspladser, der bygger på de stærke kompetencer, vi allerede har. Vi skal bygge videre på det, vi allerede kan, for at blive endnu stærkere i den globale konkurrence, hvor konkurrencen stadig bliver hårdere, og derfor skal vi opbygge sådan nogle samarbejder, som vi ser i Offshore Base Scandinavia.Offshore Base Scandinavia er et samarbejde mellem havnene i Frederikshavn og Hirtshals, og virksomheder på de to havne. Samarbejdet er medfinansieret af Vækstforum og det daglige samarbejde koordineres af Marcod. Samarbejdet har som formål at formidle viden om offshore-kompetencerne i Vendsyssel, og samtidig give de deltagende virksomheder viden om behov og krav hos aktørerne i offshore-sektoren. På sigt skal Offshore Base Scandinavia trække offshore-enheder til havnene i Vendsyssel, samtidig med at de deltagende virksomheder skal have opbygget den viden, der gør dem i stand til at tage opgaver på oliefelterne i eksempelvis Nordsøen.