Ny udviklingschef tiltræder hos Hirtshals Havn


Med ansættelsen af en udviklingschef i en nyoprettet stilling ser Hirtshals Havn fremad, og sætter endnu flere ressourcer ind på at udnytte de potentialer havnen rummer. Som havnens nye udviklingschef tiltræder Steen Hjulskov den 1. september, og får sine primære funktionsområder inden for udvikling af forretningsområderne demersalt fiskeri og maritim service.

Hirtshals Havn sætter således yderligere kræfter ind på at skabe vækst i Hjørring Kommune, hos havnens brugere og i Nordjylland.Hirtshals Havns administrerende direktør Jens Kirketerp Jensen udtaler i forbindelse med ansættelse af Steen Hjulskov:
- Hirtshals Havn rummer yderligere potentialer inden for vores primære forretningsområder, og vi sætter nu flere ressourcer på at udvikle disse erhvervsaktiviteter. Havnens unikke geografiske placering giver os tilsvarende unikke muligheder inden fiskerisektoren og maritim service, og det er de muligheder, som vi hidtil ikke har sat ressourcer ind på at udvikle, i det omfang potentialerne reelt lægger op til.Hirtshals Havn har over de seneste 5 år udvist en konstant vækst, og enkelte forretningsområder har i særdeleshed fremvist en stærk vækst. Modsat har fiskeriet fremvist en udvikling, der ikke lever op til de forventninger, som havnen med rette kan opstille på grundlag af de muligheder Hirtshals naturligt giver. Havnen har yderligere udpeget maritim service som et selvstændigt forretningsområde. Det er på disse to specifikke forretningsområder havnens nye udviklingschef skal fokusere på og skabe fornyet vækst.

Forud for tiltrædelsen siger Steen Hjulskov:
- Jeg ser frem til at komme tilbage til Hirtshals, og være med til at skabe vækst i Hjørring Kommune med havnen som omdrejningspunkt. Der er mange perspektiver i at samarbejdet omkring udviklingsmulighederne, og blandt andet derfor bliver det spændende at samarbejde med virksomhederne i Hirtshals. Noget af det væsentlige er, at vi ikke bare snakker om mulighederne, men at vi handler og har fokus på resultaterne, såvel de økonomiske som i forhold til at skabe arbejdspladser.Steen Hjulskov har tidligere være erhvervskonsulent ved Hjørring ErhvervsCenter og seneste ved Maritimt Center for Optimering og Drift (Marcod).

Med den strategiske ansættelse af Steen Hjulskov som udviklingschef vil Hirtshals Havn styrke sin position som Norddanmarks førende Erhvervshavn, og samtidig positionere sig stærkere som vækstgenerator og erhvervsklynge inden for maritim service og håndtering af fisk.