Jack up'en "Thor" forberedes til nye operation under kort anløb i Hirtshals Havn


Endnu en gang udnyttes Hirtshals Havns unikke geografiske position og et stærkt felt af kompetencer inden for offshore området ved vindmølleinstallationsfartøjet "Thor"s kortvarige anløb af Hirtshals Havn. Blue Water Shipping er agent på installationsfartøjet i forbindelse med anløbet, der blandt omfatter survey og bunkring i forbindelse med klargøring.Direktør Bent Rasmussen hos Blue Water Shipping i Hirtshals siger i forbindelse med anløbet:
- Det er en af de første gange, vi har sådan en opgave her i Hirtshals Havn, og det er i sig selv spændende. Det er dog meget mere interessant, at vi endnu en gang viser, at Hirtshals ligger ideelt i forhold til transporter mellem Nordsøen og Østersøen, samt at vi her i Hirtshals har de rigtige kompetencer inden for offshore og maritim service. Vi kan tage anløbet her i Hirtshals Havn uden at fartøjet skal ud på en omvej, og det betyder meget i forhold transporttid og omkostninger.Jack up'en "Thor" er under transport fra en operation i Nordsøen og på vej til den næste operation i Østersøen, og skal inden operationen i Østersøen klargøres, og skal derfor i havn."Thor" er et jack up-fartøj og bygget i 2010. Fartøjet har en længde på 93 meter, en bredde på 40 meter og en højde fra køl til toppen af benene på 80 meter. "Thor" kan operere på vanddybder på indtil 50 meter.