Hirtshals Havn styrker sin konkurrenceevne på maritim service


Hirtshals Havn indfører nu et mere dynamisk og gennemsigtigt takstsystem rettet mod skibe, der skal ligge i havnen til reparation, vedligehold eller ombygning. Havnen forenkler det nuværende takstsystem og giver mulighed for at skibe kan ligge i havnen på en dagsbetaling.Hirtshals Havns administrerende direktør, Jens Kirketerp Jensen, siger om de nye dagtakst:
- Vi skal hele tiden tænke fremad og udbygge vore konkurrenceposition, og det betyder, at vi sammen med servicevirksomhederne på havnen skal tilbyde muligheder som er attraktive for de markeder og kunder som vi henvender os til. Det er vores forventning, at et mere dynamisk takstsystem vil være med til at tiltrække flere skibe til reparation og servicering i Hirtshals Havn.Hirtshals Havn prioriterer maritim service som et selvstændigt forretningsområde, der skal udbygges over de kommende år. Havnen vil styrke sin markedsposition inde for de segmenter, der ligger naturligt i forlængelse af de kompetencer og forretningsområder som havnen i øvrigt har fokus på, hvilket primært vil sige fiskefartøjer, supplyfartøjer og mindre fragtskibe.Sammen med virksomhederne skal havnen hele tiden udvikle konkurrenceevnen for at sikre udviklingen og væksten i den samlede erhvervsklynge i Hirtshals. Det er vigtigt, at ikke kun servicevirksomhederne og mæglerne på havnen, men også havnen selv, til enhver tid kan tiltrække både flere og nye kunder.